Skip to content

Jak często przeprowadzać szkolenia BHP?

Szkolenie BHP, potocznie zwane BHP często jest niedoceniane przez pracowników i traktowane jako nieprzyjemny obowiązek lub okazja do tego, by odpocząć od codziennych obowiązków służbowych. Co prawda, Prawo Pracy narzuca częstotliwość szkoleń, ich długość czy program, ale sposób prowadzenia zajęć oraz panująca na nich atmosfera wcale nie musi być męcząca. Wystarczy pozytywne nastawienie oraz żartobliwy ton prowadzącego lub kreatywne podejście do trudnych tematów i może się okazać, że będziemy czekać na następne szkolenie z utęsknieniem. Zatem jak często powinien być przeprowadzany kurs BHP i w jakim celu?

Szkolenie BHP – przepustka do podjęcia nowej pracy

Każdy pracownik rozpoczynający pracę w nowej firmie uczestniczy w szkoleniu wstępnym BHP. Jest to wymóg konieczny do podjęcia zatrudnienia. Składa się ono z dwóch części: instruktażu zawodowego oraz instruktażu stanowiskowego.  Szkolenie odbywa się w godzinach pracy, a jego zakres jest uzależniony od konkretnego stanowiska.

Szkolenie wstępne ogólne trwa co najmniej 90 minut i pozwala zapoznać się z ogólnymi zasadami BHP, które zapisano w Kodeksie Pracy i jest skierowane do nowozatrudnionych pracowników, osób przeniesionych na inne stanowisko oraz do praktykantów.

Szkolenie wstępne stanowiskowe zajmuje od 90 do nawet 480 minut w zależności od posady. W tym czasie pracownik poznaje zagrożenia występujące w miejscu pracy oraz sposoby przeciwdziałania im.  Jeżeli dana osoba pracuje na kilku stanowiskach to musi uczestniczyć w instruktażu stanowiskowym dla każdego z nich. Co ważne, jeśli w firmie zmienią się warunki techniczno-organizacyjne związane z konkretnym etatem to pracownik powinien jak najszybciej powtórzyć instruktaż stanowiskowy.

Częstotliwość kursów BHP to sztuka kompromisu pomiędzy prawem a pracodawcą

Ogólny kalendarz BHP kursów jest uregulowany Rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 roku. Narzucono w nim ramy czasowe ważności szkoleń. Ostateczna decyzja zależy jednak od pracodawcy. Wpływają na nią takie czynniki jak: indywidualna rozmowa z pracownikiem oraz rodzaj i panujące warunki podczas wykonywania obowiązków służbowych. Okres ważności szkolenia w razie konieczności może zostać skrócony, nie można go jednak w żadnym wypadku przekroczyć.

Pracodawcy oraz kadra kierownicza (kierownicy, brygadziści, mistrzowie) są zobowiązani do uczestnictwa w szkoleniu minimalnie co 5 lat. Z kolei zatrudnieni na stanowiskach robotniczych co 3 lata, a robotnicy narażeni na szczególne zagrożenia — muszą powtarzać szkolenie raz do roku. Według obowiązującego prawa pracownicy inżynieryjno-techniczni, tj. projektanci, konstruktorzy maszyn i urządzeń technicznych, technolodzy oraz osoby odpowiedzialne za organizację produkcji uczestniczą w szkoleniu bhp nie rzadziej niż raz na 5 lat. Pracownicy administracyjno-biurowi powtarzają szkolenie minimum raz na 6 lat.

Szkolenie BHP posiada wiele zalet. Jednym z jego największych atutów jest zwiększanie świadomości wśród pracowników o zagrożeniach związanych z wykonywaniem pracy oraz o sposobach radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych. Warto utrwalać wiedzę z tego zakresu, ponieważ może stać się przydatna w najmniej oczekiwanym momencie. W kryzysowych sytuacjach ludzie reagują różnie, wysoki poziom adrenaliny pomaga przetrwać trudne chwile, jednak atak paniki lub presja tłumu może przyczynić się do nieprawidłowej reakcji lub co gorsze jej braku. Jak mówi głosi stara mądrość: Powtarzanie jest matką nauki. Istnieje większe prawdopodobieństwo, że uratujemy czyjeś zdrowie lub życie, jeśli będziemy cyklicznie przypominać wiadomości. Nie jest tajemnicą, że rzadko zapamiętujemy dużą dawką wiedzy, z którą spotykamy się tylko raz. Niestety nasza pamięć jest niezwykle ulotna.

Back To Top