Skip to content
Szkolenie nezpieczeństwo i higiena pracy

Ile trwa szkolenie BHP wstępne i okresowe?

Szkolenie Bezpieczeństwo i Higiena Pracy, w skrócie BHP, to jedno z pierwszych i najważniejszych szkoleń, które przechodzi nowy pracownik w firmie. Zgodnie z przepisami Prawa Pracy pracodawca nie może dopuścić do stanowiska pracy osoby, która nie zaznajomi się z obowiązującymi regułami. 

Bez wstępnego szkolenia BHP ani rusz!

Wstępne oraz okresowe szkolenia BHP umożliwia nowoprzyjętemu pracownikowi podjęcie pracy w przedsiębiorstwie. Dzięki niemu zatrudniona osoba zaznajamia się z zagrożeniami, które mogą wystąpić podczas wykonywania obowiązków służbowych na danym stanowisku. Dodatkowo poznaje niezbędne wytyczne do prawidłowej realizacji powierzonych zadań w oparciu o obowiązujące przepisy i zasady bezpieczeństwa oraz regulamin zakładu. Uczestnicy przypominają sobie również zasady udzielania pierwszej pomocy. W programie takiego szkolenia znajduje się instruktaż ogólny, jak i stanowiskowy. 

Szkolenie wstępne przeprowadzane jest zawsze w formie instruktażu. Do uczestnictwa w nim są zobowiązani nie tylko nowo zatrudnieni pracownicy, ale również studenci i uczniowie szkół zawodowych, którzy odbywają praktyki w zakładach pracy.

Długość szkolenia zależy w dużej mierze od obejmowanego stanowiska. Część ogólna trwa co najmniej 3h lekcyjne, natomiast instruktaż stanowiskowy zajmuje minimum 8h lekcyjnych. Jedynie pracownicy administracyjno-biurowi mogą mieć skrócone szkolenie stanowiskowe do 2h lekcyjnych.

Udział w szkoleniu jest obowiązkowy niezależnie od rodzaju umowy czy wymiaru czasu pracy i zostaje odnotowany w aktach osobowych pracownika. Odbywa się on zawsze w godzinach pracy, a koszty pokrywa pracodawca.

Przypominanie jest nauką, czyli kilka słów o szkoleniu okresowym

Częstotliwość szkoleń okresowych jest ściśle związana z zajmowanym stanowiskiem pracy. Pracownicy narażeni na szereg niebezpieczeństw uczestniczą w takim szkoleniu nawet raz na rok. Trwa ono 8h lekcyjnych i jest podzielone na dwie części: instruktaż oraz wykład.  

Pozostałe osoby przechodzą szkolenie raz na 3 lata w przypadku pracowników zatrudnionych na stanowisku robotniczym, a przypadku pracowników  zatrudnionych na stanowisku admin – biur raz na 6 lat, a jego zakres jest niezwykle zróżnicowany.  Brygadziści, kierownicy oraz pracodawcy uczestniczą w  kursie trwającym 16h lekcyjnych. Projektanci, konstruktorzy, technolodzy i inżynierowie również. Z kolei  pracownicy służb BHP spędzają  32h lekcyjne podzielone na kurs i seminarium oraz spędzają 4h lekcyjne na ćwiczeniach.

To na pierwszy rzut oka nudne i często niedoceniane przez pracowników szkolenie, może okazać się niezwykle przydatne w sytuacjach kryzysowych. Dzięki niemu mogą oni ocalić życie i zdrowie swoje, jak i swoich współpracowników.

Pracodawco, nie traktuj szkolenia BHP jako kolejnego przykrego obowiązku. Przedstaw swoim pracownikom jego prawdziwą wartość i razem zbudujcie bezpieczną firmę. Wykorzystajcie potencjał tego szkolenia do pogłębienia waszych relacji. Być może poświęcony czas i zdobyta wiedza przyniosą korzyści również poza przedsiębiorstwem i pośrednio przyczynią się do zwiększenia rozpoznawalności waszej marki. Skończ z mitem nudnego BHP. Zaproś do siebie doświadczonego i kreatywnego instruktora, który wniesie świeży powiew do przedsiębiorstwa i pokaże w jaki sposób to szkolenie mogłoby wpłynąć na budowę Waszego wizerunku. 

Back To Top