Skip to content

Czy polskie uprawnienia na wózki widłowe obowiązują w Unii Europejskiej?

Osoby rozpoczynające swoją przygodę z wózkami widłowymi często zastanawiają się  czy ukończenie szkolenia zawodowego oraz uzyskanie pozytywnego wyniku z egzaminu zdawanego przed Komisją Urzędu Dozoru Technicznego wystarczą, by otrzymać zatrudnienie w krajach Unii Europejskiej. Tak naprawdę w tej kwestii wszystko zależy od wewnętrznej polityki danej firmy. Warto podkreślić, że zdecydowana większość pracodawców honoruje certyfikaty wydane przez UDT. Czy same uprawnienia na wózki widłowe wydane w Polsce wystarczą, by otrzymać pracę w Unii Europejskiej?

Urząd Dozoru Technicznego wydaje uprawnienia do obsługi urządzeń transportu bliskiego, które są akceptowane na terenie całe Polski, a także w większości przedsiębiorstw prowadzących działalność na terenie Unii Europejskiej. Dyrektywa 2005/36/WE z dnia 7-go września 2005 r., dotycząca uznawania kwalifikacji zawodowych, zawiera przepisy, które gwarantują honorowanie kwalifikacji zawodowych. Ustanowione prawo obowiązuje w Konfederacji Szwajcarskiej, krajach UE, a także w państwach członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu. Warto podkreślić, że sam proces uznania zdobytych kwalifikacji podczas kursu na wózki widłowe jest różny w każdym kraju. Każdy kraj indywidualnie ustala taką procedurę.

Przed złożeniem aplikacji w danym państwie, dobrze jest zapoznać się w miarę możliwości d dyrektywą oraz krajowymi przepisami prawa pracy. Ważną kwestią może się tutaj okazać również liczba zajęć praktycznych i teoretycznych, które zostały odbyte podczas szkolenia. Jeżeli ich ilość będzie odpowiednia, najprawdopodobniej wystarczy jedynie przetłumaczyć dokumenty.

Należy podkreślić, że zagraniczny pracodawca może wymagać, by przyszły pracownik doszkolił się w pewnym zakresie lub uzyskał dodatkowy certyfikat. Warunkiem koniecznym do spełnienia tych kryteriów jest biegła znajomość języka obcego oraz uiszczenie konkretnych opłat.

Warto dodać, że charakter pracy, którą chcemy podjąć również wpływa na procedurę uznania kwalifikacji. W przypadku pracy tymczasowej, często wystarczy przedstawić przetłumaczony certyfikat pracodawcy i złożyć oficjalne oświadczenie. Jeśli zamierzamy pozostać dłużej poza granicami Polski czy też myślimy o założeniu własnej działalności w innym państwie, wtedy należy przetłumaczyć i przedstawić w odpowiednim organie całą dokumentację związaną z wykonywanym zawodem.

Czy osoba, która zdobyła uprawnienia na wózki widłowe w krajach UE może starać się o pracę na stanowisku operatora w Polsce?

Postanowienia wyżej wymienionej dyrektywy zostały wdrożone w naszym kraju 22. grudnia 2015r. Wprowadzono wtedy ustawę, która normuje kwestie związane z uznaniem certyfikatów wydanych w innych państwach. Zgodnie z ustawą Urząd Dozoru Technicznego został upoważniony do uznawania kwalifikacji zawodowych dotyczących uprawnień związanych m.in. z obsługą transportu bliskiego. Osoba, która ubiega się o akceptację certyfikatu musi złożyć odpowiedni wniosek oraz wnieść opłatę. By uzyskać szczegółowe informacje związane z kosztami oraz wymaganymi dokumentami, warto skontaktować się z lokalnym oddziałem Urzędu Dozoru Technicznego. Wnioski są dostępne do pobrania na stronie internetowej urzędu.

Back To Top