Skip to content

Czego można nauczyć się na kursie na wózki widłowe?

Na rynku szkoleniowym można znaleźć szereg placówek oferujących kurs na wózki widłowe. Duża część z nich posiada kilka rodzajów wózków widłowych, które służą do nauki kursantów. Dzięki temu mogą oni nauczyć się obsługi profesjonalnego sprzętu pod bacznym okiem instruktora. Sprawdźmy czego jeszcze można się nauczyć podczas kursu na wózki widłowe.

Dla kogo jest przeznaczone szkolenie?

Kurs uprawniający do obsługi wózka widłowego jest skierowany do wszystkich osób, które ukończyły 18 lat, zdobyły wykształcenie minimum podstawowe oraz cieszą się dobrym stanem zdrowia. Na szkolenie nie mogą się zapisać osoby posiadające poważne wady słuchu i wzroku, cierpiące na zaburzenia psychiczne oraz mające problemy z koordynacją psychoruchową.

Czego można się nauczyć w trakcie kursu na wózki widłowe?

Szkolenie składa się z dwóch części: teoretycznej i praktycznej. Podczas wykładów kursanci poznają budowę wózków transportowych oraz zasady prawidłowej obsługi sprzętu. Ponadto, zaznajamiają się z zasadami BHP dotyczącymi wszystkich pracowników przedsiębiorstwa, którzy mają styczność z tego typu maszynami. Uczestnicy kursu zapoznają się także z treścią zarządzeń i przepisów prawa związanych z pracą na stanowisku operatora wózka widłowego.

Program obejmuje również praktyczną naukę zawodu. Kursanci uczą się płynnej jazdy na wózku widłowym oraz obsługi maszyn w warunkach jak najbardziej zbliżonych do naturalnych. Co więcej, przyszli operatorzy wykonują ćwiczenia związane z posługiwaniem się widłami. Podnoszą przedmioty, a następnie transportują je do wyznaczonego miejsca. W ten sposób uczestnicy szkolenia doskonalą swoje umiejętności i przygotowują się do zdania egzaminu przed Komisją Urzędu Dozoru Technicznego.

Od 15-go stycznia 2018 r., osoby, które przystąpią do egzaminu i uzyskają pozytywny wynik, otrzymują bezterminowe uprawnienia, których nie trzeba odnawiać. To duże ułatwienie dla osób wykonujących zawód operatora.

Czego dodatkowo można się nauczyć w ramach kursu na wózki widłowe?

Niektóre ośrodki szkoleniowe starają się kompleksowo przygotować swoich uczniów do obsługi wszystkich rodzajów wózków widłowych. W tym celu zapewniają również praktyczne zajęcia z wymiany butli gazowej. Jest to niezwykle ważna umiejętność, gdyż niektóre wózki transportowe są napędzane gazem.

Czy szkolenie na wózki widłowe do dobry wybór?

Kurs na wózki widłowe to obecnie zawód, który daje perspektywę na znalezienie stałej pracy. Wielu przedsiębiorców poszukuje osób, które posiadają uprawnienia do wykonywania zawodu operatora. Rozwój handlu, a także budownictwa sprawiają, że na rynku jest duże zapotrzebowanie na tego rodzaju kwalifikacje.

Co prawda, zarobki są bardzo możne zróżnicowane. Dochody różnią się w zależności od lokalizacji, renomy przedsiębiorstwa oraz stażu pracy i doświadczenia na tym stanowisku. Jeśli ktoś chciałby zarobić większą kwotę pieniędzy, może poszukać zatrudnienia poza granicami kraju. Uprawnienia zdobyte w Polsce są uznawane na terenie UE. W tym celu wystarczy jedynie przetłumaczyć na język obcy zaświadczenie potwierdzające zdobyte uprawnienia.

Back To Top