kurs uprawnienia tankowania i opróżniania cystern samochodowych nalewaków UNO wieluń,sieradz,łódź,opole,wrocław,warszawa,bełchatów,częstochowa,piotrków trybunalski,kluczbork,poznań,kraków,katowice,gliwice,tychy,płock,śląsk

Kurs napełniania i opróżniania zbiorników transportowych – nalewaki cystern

Szkolenie w zakresie uzyskania uprawnień TDT do obsługi UNO tzw. nalewaki cystern – na napełnianie i opróżnianie zbiorników transportowych w transporcie drogowym i kolejowym materiałami niebezpiecznymi.

Warunki przyjęcia na kurs:

– przynajmniej wykształcenie zawodowe lub świadectwo robotnika wykwalifikowanego
– ukończony 18 rok życia
– poprawne wypełnienie wniosku na egzamin i dostarczenie go, do ośrodka (wniosek do pobrania na dole strony www)

Kurs na nalewaki – napełnianie i opróżnianie zbiorników transportowych: cystern składa się z części teoretycznej i praktycznej i kończy się egzaminem przed komisją kwalifikacyjną Transportowego Dozoru Technicznego. Wydawane uprawnienia TDT na tankowanie i opróżnienie zbiorników transportowych: cystern w formie zaświadczenia kwalifikacyjnego TDT są ważne bezterminowo.

Zaświadczenie kwalifikacyjne może obejmować jedna lub więcej klas materiałów niebezpiecznych (paliwa ciekłe, gazowe itp.).

 Klasyfikacja towarów niebezpiecznych, na które ośrodek prowadzi szkolenia:

Klasa 2       Gazy
Klasa 3       Materiały ciekłe zapalne
Klasa 4.1    Materiały stałe zapalne, materiały samoreaktywne i materiały wybuchowe stałe odczulone
Klasa 4.2    Materiały samozapalne
Klasa 4.3    Materiały wytwarzające w zetknięciu z wodą gazy palne
Klasa 5.1    Materiały utleniające
Klasa 5.2    Nadtlenki organiczne
Klasa 6.1    Materiały trujące
Klasa 6.2    Materiały zakaźne
Klasa 8        Materiały żrące
Klasa 9        Różne materiały i przedmioty oraz wszystkie towary nie zaliczane jako niebezpieczne, które są pod ciśnieniem napełniane, opróżnianie lub przewożone (mąka, cement, nawozy, płyn petrygo, oleje, asfalt, masy bitumiczne i inne).

 

Zapisz się na kurs dzwoniąc do nas na numer 504 556 709 lub skorzystaj z formularza.

Podczas zajęć na kursie omawiane są następujące zagadnienia tematyczne:

– ogólne wiadomości o własnościach fizyko – chemicznych materiałów niebezpiecznych (paliwa ciekłe, gazowe)
– informacje szczegółowe o materiałach niebezpiecznych przewożonych zbiornikami transportowymi – cysternami w transporcie drogowym i kolejowym
– dozór techniczny nad zbiornikami transportowymi (cysternami),
– konstrukcja zbiorników transportowych,
– konstrukcja i wymagania dotyczące osprzętu zbiorników transportowych,
– opis i oznakowanie zbiorników transportowych,
– napełnienie zbiorników – czynności robocze i kontrolne,
obsługa urządzeń UNO tzw. nalewaków: napełnianie i opróżnianie zbiorników transportowych: cystern,
– ogólne zalecenia bhp i przeciwpożarowe;

Aby zapisać się na kurs trzeba dostarczyć wniosek na egzamin w oryginale oraz zaświadczenie lekarskie lub oświadczenie pracodawcy maksymalnie na dwa tygodnie przed szkoleniem. Do pobrania: wniosek na egzamin przed TDT oraz instrukcję jak poprawnie wypełnić wniosek na egzamin + oświadczenie o przebadaniu od pracodawcy wymagane zamiast lekarskiego badania.

 

Kurs na nalewaki cystern dla grup zorganizowanych prowadzimy szkolenia na terenie całej Polski bezpośrednio u pracodawcy (warunkiem jest zapewnienie urządzenia stacjonarnego NO z aktualnym odbiorem TDT). Termin i miejsce szkolenia dostosujemy do państwa potrzeb. Zajmujemy się wszystkimi formalnościami w zakresie wyznaczania terminu egzaminu przed TDT. Szkolenia prowadzone są przez doświadczoną i wykwalifikowaną kadrę dydaktyczną z wieloletnim doświadczeniem w zakresie eksploatacji urządzeń UNO napełniających i opróżniających cysterny.

Zajęcia teoretyczne, praktyczne jak i późniejszy egzamin mogą odbywać się w dogodnych dla państwa terminach. Szkolenia prowadzimy również w weekendy. Dla grup zorganizowanych możliwość negocjacji cenowej, sprawdź nasz aktualny cennik szkoleń grupowych na napełnianie i opróżnianie cystern. Wszyscy słuchacze na kursach otrzymują bezpłatne materiały szkoleniowe zawierające zbiór kontrolnych pytań egzaminacyjnych TDT wraz z odpowiedziami.