Kurs na wózki widłowe - szkolenie na uprawnienia operatora wózka widłowego


Kurs na kierowce - operatora wózków widłowych jezdniowych podnośnikowych wszystkich typów z napędem spalinowym, akumulatorowym lub na gaz propan - butan LPG.


Warunki przyjęcia na kurs:

- przynajmniej podstawowe wykształcenie
- ukończony 18 rok życia
- brak przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania zawodu kierowcy - operatora wózków widłowych z   napędem silnikowym (ośrodek współpracuje z lekarzem profilaktykiem).

Kurs na wózki widłowe składa się z części teoretycznej i praktycznej w tym szkolenie na wymiane butli gazowych LPG w wózku widłowym i kończy się egzaminem przed komisją egzaminacyjną z Urzędu Dozoru Technicznego.

Wydawane uprawnienia na wózki widłowe w formie zaświadczenia kwalifikacyjnego UDT są ważne bezterminowo na terenie całej Polski. Można również starać się o wydanie CERTYFIKATU ważnego w państwach UE, który wydaje UDT - CERT z Warszawy.
kursy uprawnienia wózki widłowePosiadamy Certyfikat byłego środka Doskonalenia Kadr w Mysłowicach (obecnie UDT Gliwice) nadzorowanego przez Ministra właściwego ds. Gospodarki uprawniającego nas do prowadzenia kursów oraz nadawania uprawnień z zakresie "Kierowca - operator wózków jezdniowych podnośnikowych z napędem silnikowym". Porgram nauczania nr: 1175/IX/2006.

Ośrodek ze względu na swoją mobilność jest w stanie przeprowadzić szkolenie na wózki widłowe na terenie następujących miast: Wieluń, Wieruszów, Sieradz, Olesno, Praszka, Pajęczno, Kępno, Kluczbork oraz Bełchatów.


Przykładowy wzór uzyskanych zaświadczeń kwalifikacyjnych UDT uprawnijących do obsługi
wózka widłowgo wraz z CERTYFIKATEM UDT ważnym w krajach UE.

szybkie kursy na wózki widłowe   szkolenia obsługa wózków widłowychkursy na wózki z wysięgnikiem teleskopowe
Prowadzimy również kursy na ładowarki teleskopowe - tzw. wózki jezdniowe podnośnikowe specjalizowane ze zmiennym wysięgiem kat. IWJO (uprawnienia wydaje UDT)kursy na wózki widłowe specjalizowane w których operator wózka podnoszony jest wraz z ładunkiem do góry
Prowadzimy również kursy na wózki widłowe specjalne, w których operator wózka jest podnoszony do góry wraz z ładunkiem - kat. IWJO (uprawnienia wydaje UDT)