Ośrodek prowadzi szkolenia i kursy zawodowe dla osób prywatnych, firm oraz instytucji publicznych.

Firmy i Instytucje – aby zgłosić kandydatów na szkolenie należy pobrać znajdujący sę poniżej formularz zgłoszeniowy, który wypełniony, opieczętowany i podpisany przez pracodawcę lub osobę przez niego upoważnioną należy dostarczyć osobiście do sekretariatu ośrodka, wysłać pocztą, fax-em lub zeskanowany przesłać na adres e-mail.

Osoby prywatne – aby zapisać się na kurs należy skontaktować się telefonicznie z sekretariatem ośrodka podając swoje imię i nazwisko, rodzaj kursu oraz telefon kontaktowy. Można również zapisać się poprzez e-mail lub formularz kontaktowy oraz osobiście w sekretariacie ośrodka. Dane teleadresowe znajdują się TUTAJ.

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]