Kurs konserwatora wózków widłowych, suwnic, żurawi hds – samojezdnych,

podestów ruchomych, wciągników, wciągarek i innych UTB

Szkolenie w zakresie uzyskania uprawnień UDT na konserwację Urządzeń Dźwignicowych Transportu Bliskiego podlegających pod Dozór Techniczny.

Warunki przyjęcia na kurs:

– ukończenie 18 lat życia

– posługiwanie się językiem polskim w mowie i piśmie

uprawnienia elektryczne SEP do 1 kV (można je zrobić również w naszym ośrodku podczas kursu konserwatora)

Kurs konserwatora jest prowadzony na podstawie programu zatwierdzonego przez Urząd Dozoru Technicznego i składa się z części teoretycznej oraz praktycznej i kończy się egzaminem przed komisją UDT. Wydawane uprawnienia na konserwatora w formie zaświadczenia kwalifikacyjnego UDT są ważne 5 lat na terenie całej Polski.

 

Kurs prowadzony jest przez wysoko wykwalifikowaną kadrę dydaktyczną z wyższym wykształceniem inżynierskim oraz wieloletnim doświadczeniem zawodowym na stanowisku konserwacji Urządzeń Transportu Bliskiego – UTB – podlegających pod Dozór Techniczny.

Szkolenie trwa 5 dni i od razu zakończone jest egzaminem końcowym UDT. Uzyskane zaświadczenie kwalifikacyjne uprawnia do konserwacji części mechanicznej i elektrycznej w urządzeniu technicznym Dozorowym.

Dla grup zorganizowanych możemy przeprowadzić szkolenie na terenie całej Polski.

Zapisz się na kurs dzwoniąc do nas na numer 504 556 709 lub skorzystaj z formularza.

Podczas zajęć na szkoleniu konserwatorów UTB omawiane są następujące zagadnienia tematyczne:

– przepisy i regulacje prawne, dozór techniczny nad UTB (Urządzeniami Transportu Bliskiego)

– wiadomości ogólne techniczne związane z budową i eksploatacją urządzeń technicznych

– budowa wózków widłowych, suwnic, żurawi samochodowych, podestów ruchomych, dźwigniki

– zawiesia i pomocniczy sprzęt przeładunkowy

– obowiązki konserwatora (przeglądy, naprawy)

– przeglądy konserwacyjne typowych usterek i sposób ich usuwania

– zasady bhp przy konserwacji

– prowadzenie książki konserwacji i obsługi

Prowadzimy kursy na uprawnienia konserwatora dla następujących UTB:

– wózki widłowe: podnośnikowe oraz ze zmiennym wysięgiem i z operatorem podnoszonym wraz z ładunkiem

– żurawie: przenośne i przewoźne HDS, samojezdne – tzw. dźwigi samochodowe, stacjonarne i wieżowe w tym szybkomontujące

– suwnice: ogólnego i specjalnego przeznaczenia

– podnośniki warsztatowe samochodowe (dźwigniki kolumnowe)

podesty ruchome: przejezdne, samojezdne (podnośniki koszowe: zwyżki), wiszące, stacjonarne

nożycowe, platformy załadowcze (windy samochodowe) i inne …

– hakowce (urządzenia służące do przemieszczania kontenerów)

– układnice magazynowe

– wciągniki i wciągarki

– dźwigniki

Wszystkie urządzenia podlegające pod Dozór Techniczny powinny być regularnie sprawdzane i konserwowane przez uprawniony personel posiadający kwalifikacje konserwatora urządzeń dozorowych wydane przez Urząd Dozoru Technicznego. Konserwator przygotowuje również samo urządzenie do badania przez inspektora UDT.

Zajmujemy się wszystkimi formalnościami w zakresie zgłoszenia osób na egzamin do UDT. Każdy dział z programu szkolenia konserwatorów poparty jest obszernym wykładem oraz późniejszymi zajęciami praktycznymi w terenie. Kurs konserwatora ma na celu głównie przygotować do przyszłej pracy jako serwisanta danego urządzenia transporty bliskiego.

Swoje usługi świadczymy na terenie następujących miast Wieluń, Sieradz, Łódź, Opole, Częstochowa, Piotrków Trybunalski, Bełchatów, Wrocław, Kluczbork, Kępno. Współpracujemy również z firma, która świadczy usługi konserwatora wózków widłowych, konserwacji żurawi HDS oraz podestów ruchomych.