Kurs na układnice magazynowe

(dojeżdżamy w każde miejsce w Polsce dla min. 5 os.)

Szkolenie w zakresie uzyskania uprawnień na operatora układnic magazynowych – uprawnienia UDT.

 

 

Warunki przyjęcia na kurs:

 

– ukończony 18 rok życia
– znajomość języka polskiego w stopniu komunikatywnym lub zapewnienie tłumacza przysięgłego;

Kurs na układnice magazynowe składa się z części teoretycznej i praktycznej i kończy się egzaminem przed komisją egzaminacyjną z Urzędu Dozoru Technicznego. Wydawane uprawnienia na układnice magazynowe w formie zaświadczenia kwalifikacyjnego UDT są ważne 10 lat na terenie całej Polski. Aby przedłużyć ważność zaświadczenia kwalifikacyjnego, należy nie później niż w terminie 3 miesięcy przed utratą ważności zaświadczenia kwalifikacyjnego złożyć wniosek o przedłużenie ważności uprawnienia w którym oświadczamy, że w ostatnich 5 latach przez przynajmniej 3 lata wykonywaliśmy czynności operatora wózka widłowego. Wniosek o przedłużenie składamy w formie papierowej bądź elektronicznej w jednostce UDT, która wydała nam zaświadczenie kwalifikacyjne.

Zapisz się na kurs dzwoniąc do nas na numer 504 556 709 lub skorzystaj z formularza.

Podczas zajęć na kursie obsługi układnic poruszane są następujące zagadnienia:

– przepisy Dozoru Technicznego

– budowa układnic magazynowych

– eksploatacja układnic

– typy układnic magazynowych

– zastosowanie układnic

– eksploatacja układnic

– zabezpieczenia elektryczne i mechaniczne

– bhp, zajęcia praktyczne

Kurs obsługi układnic dla grup zorganizowanych prowadzimy szkolenia na terenie całej Polski bezpośrednio u pracodawcy lub na placach budowy. Termin i miejsce szkolenia dostosujemy do państwa potrzeb. Zajmujemy się wszystkimi formalnościami w zakresie wyznaczania terminu egzaminu przed UDT. Szkolenia prowadzone są przez doświadczoną i wykwalifikowaną kadrę dydaktyczną z uprawnieniami operatorów i konserwatorów Urzędu Dozoru Technicznego oraz wieloletnim doświadczeniem w zakresie eksploatacji układnic magazynowych.

Zajęcia teoretyczne, praktyczne jak i późniejszy egzamin mogą odbywać się w dogodnych dla państwa terminach. Szkolenia prowadzimy również w weekendy. Dla grup zorganizowanych możliwość negocjacji cenowej, sprawdź nasz aktualny cennik szkoleń grupowych operatorów układnic magazynowych. Wszyscy słuchacze na kursach otrzymują bezpłatne materiały szkoleniowe zawierające zbiór kontrolnych pytań egzaminacyjnych UDT wraz z odpowiedziami.

Czym jest system magazynowania?

System magazynowania to wszystkie systemy związane ze składowaniem materiałów i zarządzaniem urządzeniami oraz instalacjami. Z jego pomocą można przepływać materiałów i informacji, zapewniając jednocześnie odpowiednią powierzchnię do składowania.

Co to jest układnica?

Układnica to urządzenie umożliwiające łatwą automatyzację procesu magazynowania ładunków. Porusza się wzdłuż regałów. Załadunek i rozładunek odbywa się podczas jednego cyklu pracy, dzięki czemu sprzęt jest bardzo efektywny. Co ważne, operator może zoptymalizować niektóre parametry układnicy, takie jak:

 • długość cyklu,
 • udźwig,
 • wymiar ładunku,
 • wydajność,
 • wysokość składowania.

Układnice usprawniają działania logistyczne. Umożliwiają automatyzację procesu magazynowania i stałą kontrolę oraz aktualizację stanu magazynu. Pozwalają zminimalizować ilość błędów wynikających z ręcznego zarządzania składem. Warto podkreślić, że można jednocześnie koordynować ruch wszystkich układnic znajdujących się w przechowalni. Dzięki maszynom można zapewnić bezpieczeństwo, zabezpieczając korytarze przed nieplanowaną obecnością ludzi. Ponadto urządzenia są łatwe w obsłudze, a ich konserwacja nie sprawia żadnego kłopotu. Świetnie sprawdzają się w wielu branżach. Maszyny posiadają części elektryczne i silnik, a sterowanie odbywa się w kabinie operatora. Istnieją także układnice sterowane za pomocą komputera.

Wyróżnia się różne typy układnic magazynowych, można je podzielić ze względu na:

 • budowę:
  –  przejezdne na szynach,
  –  układnice słupowe,
  – układnice ramowe,
  – przejezdne na szynach,
  – przejezdne podwieszane;
 • rodzaj sterowania:
  – ręczne,
  – półautomatyczne,
  – automatyczne;
 • mechanizm podający/pobierający:
  – układnice wyposażone w chwytak,
  – układnice wyposażone w przenośnik,
  – układnice wyposażone w widły.

Układnice regałowe to idealne rozwiązanie dla dużych powierzchni magazynowych. Stanowią one alternatywę do pomostów magazynowych na wyższym poziomie. Dzięki nim pracownicy mogą przenieść w prosty sposób towar na wyższy regał. Są bardzo przydatne w składowiskach charakteryzujących się dużą rotacją towarów składowanych na paletach. W magazynach wysokiego składowania urządzenia obsługują wszystkie regały, przemieszczają się wzdłuż korytarzy i ułatwiają dostęp do każdego produktu.

Towar jest składowany bezpośrednio na posadzce lub na regałach. Wykorzystuje się różne rodzaje regałów. Ich zastosowanie jest ściśle powiązane z typem materiałów.  Regały statyczne są na stałe przymocowane do podłoża. Wśród nich rozróżnia się:

 • regały paletowe,
 • regały półkowe,
 • regały wspornikowe,
 • regały ramowe.

Z kolei regały dynamiczne (przesuwne, przejedne) poruszają się po specjalnych szynach. Zalicza się do nich:

 • regały przepływowe,
 • regały przesuwne,
 • regały wjezdne.

Kto może wziąć udział w szkoleniu na operatora układnic magazynowych?

Kurs jest dedykowany osobom, które ukończyły 18 rok życia, posiadają wykształcenie minimum podstawowe i bardzo dobrze znają język polski. W przypadku obywateli innych krajów niż Polska umiejętność posługiwania się poprawną polszczyzną musi być potwierdzona przez tłumacza przysięgłego.

Czego można się nauczyć podczas kursu nadającego uprawnienia na obsługę układnic?

Program składa się z części praktycznej i teoretycznej. W trakcie szkolenia omawiane są następujące zagadnienia:

 • przepisy Urzędu Dozoru Technicznego,
 • budowa układnic magazynowych,
 • eksploatacja układnic,
 • typy układnic magazynowych i ich zastosowanie,
 • zabezpieczenia elektryczne i mechaniczne,
 • zasady BHP.

Czy zdobyte uprawnienia tracą ważność?

Po uzyskaniu pozytywnego egzaminu zdawanego przed komisją UDT, kursanci otrzymują zaświadczenie kwalifikacyjne ważne przez 10 lat. By przedłużyć jego ważność, należy złożyć wniosek drogą tradycyjną lub elektroniczną i zaświadczyć, że w ostatnich 5 latach przynajmniej przez 3 lata dana osoba zajmowała się obsługą układnic. Ważne, by stosowne dokumenty złożyć najpóźniej 3 miesiące przed upływem terminu.

Ile kosztuje kurs na obsługę układnic magazynowych?

Cena szkolenia na operatora układnic jest uzależniona od ilości kursantów. Im więcej słuchaczy, tym koszt jest niższy.

Działamy na terenie całego kraju, szkolenia już przeprowadzaliśmy w takich miastach jak: Wieluń, Częstochowa, Łódź, Opole, Bełchatów, Kraków, Katowice, Śląsk, Wrocław, Poznań, Warszawa.

kurs na żurawia napełnianie i opróżnianie cystern rzeszów kurs konserwacja warszawa kurs tdt nalewaki kurs na palacza kurs instalacji klimatyzacji montaż pieców gazowych bielsko kurs na montera klimatyzacji uprawnienia na palacza co uprawnienia na podesty ruchome