Szkolenie F-Gazy

(dojeżdżamy w każde miejsce w Polsce dla grup zorganizowanych)

Szkolenie f-gazy adresowane jest do osób, które zajmują się zawodowo usługami związanymi z zastosowaniem substancji zubożających warstwę ozonową lub fluorowanych gazów cieplarnianych np. monterów klimatyzacji.

Celem szkoleń f gazowych jest przygotowanie teoretyczne i praktyczne uczestnika do zdania z wynikiem pozytywnym egzaminu w zakresie instalowania, konserwowania lub serwisowania stacjonarnych urządzeń chłodniczych, klimatyzacyjnych i pomp ciepła oraz agregatów chłodniczych samochodów ciężarowych i przyczep chłodni zawierających fluorowane gazy cieplarniane (f-gazy). Słuchacze otrzymują bezpłatne materiały szkoleniowe.

Podczas kursu poruszane są następujące tematy:
– podstawy termodynamiki, F-Gazy

– wpływ czynników chłodniczych na środowisko oraz odpowiednie regulacje dotyczące środowiska,

– kontrola przed uruchomieniem, po długim okresie przestoju w używaniu, po czynnościach konserwacyjnych lub naprawie lub w trakcie funkcjonowania

– kontrole szczelności,

– przyjazne środowisku postępowanie z systemem i czynnikiem chłodniczym podczas instalacji, konserwacji, serwisowania lub odzysku czynnika chłodniczego,

– komponent: instalacja, uruchomienie i konserwacja sprężarek tłokowej, śrubowej i spiralnej, jedno- i dwustopniowej, informacje dotyczące odpowiednich technologii mających na celu zastąpienie lub ograniczenie stosowania fluorowanych gazów cieplarnianych oraz bezpieczne postępowanie z nimi,

– zajęcia praktyczne;

Zapisz się na kurs dzwoniąc do nas na numer 504 556 709 lub skorzystaj z formularza.

F-gazy, czyli fluorowane gazy cieplarniane,  to inaczej syntetyczne czynniki chłodnicze, które są wykorzystywane w urządzeniach klimatyzacyjnych, chłodniczych i w pompach ciepła. Substancje chemiczne tego typu są produkowane przez człowieka i występują m.in. w pompach ciepła.

Dla kogo jest przeznaczone szkolenie f-gazy?

Kurs f-gazy jest adresowany do osób, które chcą podnieść swoje kwalifikacje zawodowe i zwiększyć swoje szanse na rynku pracy. Szkolenie umożliwia uzyskanie uprawnień, dzięki którym można wykonywać czynności związane z wykorzystaniem substancji zubożających warstwę ozonową lub fluorowaną gazów cieplarnianych, np. monterów klimatyzacji.

W szkoleniu mogą wziąć udział osoby dorosłe, które zdobyły co najmniej wykształcenie podstawowe i bardzo dobrze władają językiem polskim. Szkolenia to również propozycja skierowana do obcokrajowców przebywających na terenie Rzeczpospolitej Polskiej. W tym przypadku dodatkowym wymaganiem jest poświadczenie dotyczące znajomości języka polskiego, które musi zostać podpisane przez tłumacza przysięgłego.

Jak wygląda kurs na f-gazy?

Szkolenie na f-gazy składa się z zajęć teoretycznych i praktycznych prowadzonych przez wykwalifikowaną kadrę dydaktyczną. Instruktorami są osoby z dużym doświadczeniem zawodowym, które na co dzień mają styczność w pracy zawodowej z f-gazami. Całość kończy się egzaminem UDT. Słuchacze, którzy uzyskają pozytywny wynik z testu w zakresie instalowania, konserwowania lub serwisowania stacjonarnych urządzeń chłodniczych, klimatyzacyjnych i pomp ciepła oraz agregatów chłodniczych samochodów ciężarowych i przyczep chłodni zawierających gazy cieplarniane, otrzymują certyfikat f-gaz. Dokument ten poświadcza zdobyte uprawnienia gazowe i umożliwia wykonywanie nowych obowiązków służbowych.

Czego można się nauczyć podczas szkolenia?

Program szkolenia składa się z wykładów, podczas których poruszane są następujące zagadnienia:

 • podstawy termodynamiki,
 • charakterystyka f-gazów,
 • wpływ czynników chłodniczych na środowisko naturalne oraz odpowiednie regulacje dotyczące środowiska,
 • przeprowadzanie kontroli przed uruchomieniem, po długim okresie przestoju w użytkowaniu, po czynnościach konserwacyjnych, naprawie, a także w trakcie funkcjonowania,
 • przeprowadzanie kontroli szczelności,
 • przyjazne dla środowiska postępowanie z systemem i czynnikiem chłodniczym podczas instalacji, konserwacji i serwisowania lub odzysku czynnika chłodniczego,
 • komponent: instalacja, uruchomienie i konserwacja sprężarek tłokowej, śrubowej i spiralnej, jedno- i dwustopniowej, informacje dotyczące odpowiednich technologii mających na celu zastąpienie lub ograniczenie stosowania fluorowanych gazów cieplarnianych oraz bezpieczne postępowanie z nimi.

Słuchacze uczestniczą również w zajęciach praktycznych, których celem jest uzyskanie niezbędnych umiejętności do bezpiecznego i efektywnego wykonywania obowiązków na stanowisku pracy.

Ile kosztuje szkolenie na f-gazy?

Cena uprawnień na f-gazy jest uzależniona od liczby kursantów. Im więcej osób chętnych do wzięcia udziału w kursie, tym cena jest niższa.

Jakie pytania egzaminacyjne mogą się pojawić podczas testu dotyczącego f-gazów?

Podczas egzaminu mogą się pojawić m.in. takie pytania jak:

 • Co może powodować gaz cieplarniany?
 • Co oznacza skrót GWP?
 • Jaka jest zawartość azotu w atmosferze?
 • Który z gazów wywołuje efekt cieplarniany?
 • Czym są freony?
 • Do czego może się przyczynić globalne ocieplenie ziemi?
 • Co to jest pompa ciepła?
 • Jaką funkcję pełni czynnik chłodniczy w instalacji chłodniczej?
 • Kiedy czynnik chłodniczy pobiera ciepło?

Pytania dotyczącego egzaminu na f-gazy ułożone są formie testu. Z podanych odpowiedzi należy wybrać jedną prawidłową.

Kto jest zobowiązany do uzyskania certyfikatu f-gazy?

Certyfikat F-gazy wydaje Urząd Dozoru Technicznego. Zgodnie z ustawą z dnia 15-go maja 2015r. o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych uzyskanie dokumentu jest obowiązkowe dla przedsiębiorców, którzy świadczą usługi związane z:

 • instalacją, serwisowaniem, naprawą, likwidacją czy konserwacją stacjonarnych urządzeń chłodniczych, klimatyzacyjnych i pomp ciepła;
 • instalacją, serwisowaniem, naprawą, likwidacją czy konserwacją stacjonarnych systemów ochrony przeciwpożarowej.

Działamy na terenie całego kraju, szkolenia już przeprowadzaliśmy w takich miastach jak: Wieluń, Częstochowa, Łódź, Opole, Bełchatów, Kraków, Katowice, Śląsk, Wrocław, Poznań, Warszawa.

kurs dźwigowego kurs na żurawia cena tdt uprawnienia no kalemba wieluń hakowy kurs cena autoklaw enbio cena kurs operatora żurawia wieżowego cena kursy klimatyzacja kursy dla elektryków kurs konserwacja szczecin