Opracowywanie planów ewakuacji.

Sporządzamy plany ewakuacji, które są częścią instrukcji bezpieczeństwa pożarowego. Plany ewakuacji opracowywane są przez osobę posiadającą tytuł inżyniera bezpieczeństwa pożarowego.

Plan ewakuacji powinien zawierać:
– drogi i kierunki ewakuacji do najbliższych wyjść ewakuacyjnych

– rozmieszczenie przycisków sygnalizacji pożarowej i innych

– lokalizację charakterystycznych pomieszczeń budynku

– miejsce w którym w danej chwili człowiek się znajduje –   zaznaczone jako, np. „TU JESTEŚ”

 

 

Opracowane plany ewakuacji w formie planszy ewakuacyjnej powinny być rozmieszczone w budynku w miejscu ogólnodostępnym i spełniać funkcję informacyjną. Ze względu na swoja mobilność nasz specjalista ds. ochrony ppoż może dojechać bezpośrednio do państwa firmy w celu opracowania planu ewakuacji. Zaufało nam już wiele firm i instytucji z miast Wieluń, Sieradz, Wieruszów, Olesno, Pajęczno, Częstochowa, Bełchatów, Łódź, Opole, Wrocław, Praszka, Kluczbork oraz Kępno.

Plany ewakuacji muszą znajdować się w każdej placówce użytku publicznego, m.in. w szkołach, szpitalach, urzędach czy instytucjach kultury lub sklepach wielko powierzchniowych. Zaleca się by były one wywieszone na ścianach obiektu oraz na

drogach prowadzących do wyjścia ewakuacyjnego. Obowiązujące przepisy przeciw pożarowe mówią, że graficzne przedstawienie planu ewakuacyjnego powinno zawierać plan budynku wraz z przyległym do niego terenem. Rysunek ten nie musi być ogólnodostępny. W praktyce właściciele i administratorzy obiektów są odpowiedzialni za opracowanie instrukcji bezpieczeństwa pożarowego oraz planu ewakuacji.

Kto może przygotować plan ewakuacji?

Plan ewakuacji może przygotować inżynier bezpieczeństwa pożarowego.

Jakie elementy powinien zawierać plan ewakuacji?

Każdy plan ewakuacji powinien zawierać następujące informacje:

 • drogi i kierunki do najbliższego wyjścia ewakuacyjnego;
 • rozmieszczenie przycisków sygnalizacji pożarowych i innych;
 • lokalizację charakterystyczną do pomieszczeń budynku;
 • oznaczenie miejsca, w którym aktualnie znajduje się osoba zagrożona (np. napis JESTEŚ TUTAJ).

Co jeszcze można umieścić na planie ewakuacji?

Osoby sporządzające plan ewakuacji bardzo często umieszczają w nim:

 • informacje o powierzchni i wysokości obiektu, a także liczbie pięter;
 • informacje o odległości od budynków sąsiadujących z obiektem;
 • parametry pożarowe substancji palnych;
 • gęstość obciążenia ogniowego;
 • kategorię zagrożenia osób (liczbę osób, która może znajdować się na danym piętrze lub w danym pomieszczeniu);
 • lokalizację pomieszczeń i terenu przyległego do budynku, który jest potencjalnie zagrożony wybuchem;
 • podział na strefy pożarowe;
 • warunki ewakuacji;
 • miejsca, w których znajdują się gaśnice, kurki instalacji gazowej, materiałów niebezpiecznych;
 • dojścia do dźwigów;
 • hydranty zewnętrzne;
 • źródła wody do celów p.poż.;
 • drogi pojazdowe i dojazdowe.

Ewakuacja to najprościej mówiąc zorganizowanie ucieczki ludzi zagrożonych niebezpieczeństwem z zachowaniem szczególnych środków ostrożności i zapewnienie im bezpiecznego schronienia.

Jak powinna przebiegać ewakuacja przeciwpożarowa?

Pracownik, który jest zagrożony powinien ściśle współpracować z osobą odpowiedzialną za kierowanie akcją. Do jego obowiązków w momencie uzyskania informacji o ucieczce należy:

 • wyłączenie i zabezpieczenie urządzeń oraz materiałów stwarzających potencjalne zagrożenie;
 • upewnienie się, że wszystkie osoby znajdujące się w najbliższym otoczeniu usłyszały alarm i stosują się do wydawanych poleceń;
 • korzystanie z najbliżej drogi ewakuacyjnej, która prowadzi bezpośrednio do wyjścia;
 • upewnienia się podczas drogi, że wszyscy pracownicy opuścili już pomieszczenia.

Kierujący akcją powinien wszcząć alarm najpierw w pomieszczeniach, w których doszło do wybuchu lub w miejscach, w których bezpieczna ewakuacja może być utrudniona.

Ważne zasady ewakuacji p.poż.:

 • Zamknięte drzwi ewakuacyjne należy otworzyć za pomocą klucza znajdującego się w kasetce obok. W tym celu należy zbić szybkę i wyciągnąć klucz.
 • Zabronione jest korzystanie z wind.
 • W pomieszczeniach mocno zadymionych należ poruszać się w pozycji pochylonej, najlepiej poruszać się wzdłuż ścian i jeśli to możliwe zabezpieczyć drogi oddechowe.
 • W miarę możliwości chronić się przed poparzeniem.
 • Nie wolno otwierać okien i drzwi.
 • Po opuszczeniu obiektu należy udać się w niewielkich grupach do miejsc wyznaczonych przez komórki organizacyjne.

W sytuacji, gdy pożar uniemożliwia ewakuację budynku trzeba wezwać ratowników i oczekiwać na ich przybycie. W tym czasie należy zamknąć drzwi i uszczelnić je zmoczonym materiałem. Może to być np. bluza lub koc.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, krajowymi i międzynarodowymi, m.in. Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011, w każdym obiekcie powinno się zagwarantować możliwość przeprowadzenia ewakuacji ludzi, ewentualnie zapewnienie im bezpiecznego oczekiwania na służby ratunkowe.

Działamy na terenie całego kraju, szkolenia już przeprowadzaliśmy w takich miastach jak: Wieluń, Częstochowa, Łódź, Opole, Bełchatów, Kraków, Katowice, Śląsk, Wrocław, Poznań, Warszawa.

napełnienie i opróżnianie zbiorników transportowych wrocław hakowy kurs na elektryka kurs na żurawie podest ruchomy przejezdny montaż wentylacji białystok wynajem agregatów prądotwórczych gliwice autoklaw budowa monter instalacji gazowych kurs wynajem agregatów prądotwórczych opole