Opracowywanie instrukcji bezpieczeństwa pożarowego.

Opracowanie instrukcji bezpieczeństwa pożarowego to obowiązek właścicieli lub użytkowników obiektów, a opracować ją mogą tylko i wyłącznie osoby posiadające przynajmniej kwalifikacje inspektora ochrony

przeciwpożarowej. U nas instrukcja bezpieczeństwa pożarowego sporządzana jest przez osobę posiadającą
tytuł inżyniera bezpieczeństwa pożarowego.

Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego powinna zawierać:

– warunki ochrony przeciwpożarowej

– sposób poddawania przeglądom technicznym i czynnościom konserwacyjnym stosowanych w obiekcie urządzeń przeciwpożarowych i gaśnic

– sposoby postępowania na wypadek pożaru i innego zagrożenia

– sposoby wykonywania prac niebezpiecznych pod względem pożarowym

– sposoby praktycznego sprawdzania organizacji i warunków ewakuacji ludzi oraz plan ewakuacji

– sposoby zaznajamiania użytkowników obiektu z treścią przedmiotowej instrukcji i przepisami przeciwpożarowymi.

 

Opracowana instrukcja bezpieczeństwa pożarowego powinna być poddawana aktualizacji, co najmniej raz na 2 lata, a także po zmianach sposobu użytkowania, zagospodarowania, rozbudowie obiektu, przebudowie itp.
Podstawa prawna: § 6 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 21 kwietnia 2006 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U. nr 80, poz. 563).
Ze względu na swoją mobilność nasz specjalista ds. ochrony ppoż może dojechać bezpośrednio do państwa firmy w celu opracowania instrukcji bezpieczeństwa pożarowego. Zaufało nam już wiele firm i instytucji z miast Wieluń, Sieradz, Wieruszów, Olesno, Pajęczno, Częstochowa, Bełchatów, Łódź, Opole, Wrocław, Praszka, Kluczbork oraz Kępno.

Dla istniejących już instrukcji bezpieczeństwa pożarowego również opracowujemy plany ewakuacji.