Szkolenie z zakresu metodyki prowadzenia instruktażu stanowiskowego bhp.

Wymóg ukończenia szkolenia wynika z Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bhp (Dz.U. 180, poz. 1860). Szkolenie to powinno trwać nie krócej niż 8 godzin dydaktycznych. Szkolenie prowadzone jest w formie seminarium przy użyciu technik audio wizualnych przez wysoko wykwalifikowaną kadrę dydaktyczną z tytułem specjalisty ds. bhp i p.poż oraz wykształceniem wyższym pedagogicznym. Szkolenie kończy się wewnętrznym egzaminem i wydaniem zaświadczenia o ukończeniu szkolenia – seminarium z zakresu metodyki prowadzenia instruktażu stanowiskowego bhp.

Podczas szkolenia poruszane są następujące zagadnienia:

– wybrane zagadnienia z psychologii i pedagogiki,
– zasady i metody nauczania dorosłych, przygotowanie pracownika do bezpiecznego wykonania pracy na określonym stanowisku,
– cel instruktażu stanowiskowego i metody tego instruktażu;

Działamy na terenie całego kraju, szkolenia już przeprowadzaliśmy w takich miastach jak: Wieluń, Częstochowa, Łódź, Opole, Bełchatów, Kraków, Katowice, Śląsk, Wrocław, Poznań, Warszawa.