Kurs sternika motorowodnego.

Patent sternika motorowodnego z egzaminem w 2 dni!!!

Zapraszamy na intensywny 2-dniowy kurs sternika motorowodnego zakończony ostatniego dnia szkolenia egzaminem Państwowym teoretyczno – praktycznym  przed komisją egzaminacyjną pomiotu uprawnionego przez Ministerstwo Sportu i Turystyki. Uprawnienie na sternika motorowodnego w formie patentu wydaje Polski Związek Motorowodny i Narciarstwa Wodnego. Szkolenie składa się z części teoretycznej w formie wykładów z wykorzystaniem projekcji multimedialnej oraz części praktycznej na zamkniętym zbiorniku wodnym. Każdy ze słuchaczy otrzymuje podczas szkolenia podręcznik sternika motorowodnego.

Patent sternika motorowodnego wymagany jest dla prowadzenia łodzi z silnikiem o mocy powyżej 10 KW/13,5 KM. Niezbędny jest więc abyś mógł legalnie wypożyczyć łódź na jeziorach oraz do pracy w Państwowej i Ochotniczej Straży Pożarnej, WOPR, Państwowej Straży Rybackiej, Policji i innych służbach.

Patent sternika motorowodnego uprawnia do:

 • prowadzenia łodzi motorowych po wodach śródlądowych bez ograniczenia mocy silnika oraz po wodach morskich osłoniętych łodziami o długości do 12 m
 • prowadzenia skuterów
 • prowadzenia poduszkowców

Cena: kurs 470 zł + 300 zł opłaty egzaminacyjne i za wydanie patentu. Studentom do 26 roku życia oraz uczniom przysługuje zniżka 50% na opłaty egzaminacyjne oraz za wydanie patentu. Minimalny wiek: 14 lat. Zajęcia teoretyczne odbywają się w godzinach po południowych, natomiast całodniowe zajęcia praktyczne w grupach max. 2-3 osobowych na łodziach typu RIB, co umożliwia naukę pływania w ślizgu.

Podczas zajęć na uprawnienia sternika omawiane są następujące zagadnienia:

 • przepisy prawne
 • nawigacja – locja śródlądowa
 • znaki wodne
 • oświetlenie i oznakowanie statków, sygnały dźwiękowe
 • umiejętności prawidłowego manewrowania
 • ratownictwo
 • meteorologia
 • zajęcia praktyczne (manewrowanie łodzią, dojście do nadbrzeża, cumowanie, itp.)
 • kierowanie załogą, wydawanie komend;

 

Nasz ośrodek jest organizatorem szkolenia, natomiast całe szkolenie wraz z egzaminem jest prowadzone przez uprawniony ośrodek szkolenia sterników jachtowych posiadających doświadczoną i wykwalifikowaną kadrę dydaktyczno – egzaminacyjną.