Kurs obsługi i konserwacji wyciągów skipowych

(dojeżdżamy w każde miejsce w Polsce dla min. 6 os.)

Szkolenie w zakresie uzyskania uprawnień TDT na operatora i konserwatora wyciągów skipowych.

Warunki przyjęcia na kurs:

– ukończony 18 rok życia
– znajomość języka polskiego w stopniu komunikatywnym lub zapewnienie tłumacza przysięgłego;

Kurs obsługi lub konserwacji wyciągów skipowych składa się z części teoretycznej i praktycznej i kończy się egzaminem przed komisją egzaminacyjną Transportowego Dozoru Technicznego. Wydawane uprawnienia na wyciągi skipowe w formie zaświadczenia kwalifikacyjnego TDT są ważne na terenie całej Polski przez okres 10 lat w przypadku uprawnień do obsługi i konserwacji. Aby przedłużyć ważność zaświadczenia kwalifikacyjnego, należy nie później niż w terminie 3 miesięcy przed utratą ważności zaświadczenia kwalifikacyjnego złożyć wniosek o przedłużenie ważności uprawnienia w którym oświadczamy, że w ostatnich 5 latach przez przynajmniej 3 lata wykonywaliśmy czynności operatora wyciągów skipowych. Wniosek o przedłużenie składamy w formie papierowej bądź elektronicznej w jednostce TDT, która wydała nam zaświadczenie kwalifikacyjne.

Zapisz się na kurs dzwoniąc do nas na numer 504 556 709 lub skorzystaj z formularza.

Podczas zajęć na kursie obsługi i konserwacji wyciągów skipowych poruszane są następujące zagadnienia:

– przepisy Dozoru Technicznego

– budowa wyciągów skipowych

– eksploatacja wyciągów skipowych

– typy, rodzaje i wielkości znamionowe wyciągów skipowych

– zabezpieczenia elektryczne i mechaniczne, konserwacja

– bhp, p/poż, zajęcia praktyczne

Kurs obsługi i konserwacji wyciągów skipowych dla grup zorganizowanych prowadzimy szkolenia na terenie całej Polski bezpośrednio u pracodawcy. Termin i miejsce szkolenia dostosujemy do państwa potrzeb. Zajmujemy się wszystkimi formalnościami w zakresie wyznaczania terminu egzaminu przed TDT. Szkolenia prowadzone są przez doświadczoną i wykwalifikowaną kadrę dydaktyczną z uprawnieniami operatorów i konserwatorów Transportowego Dozoru Technicznego oraz wieloletnim doświadczeniem w zakresie eksploatacji tych urządzeń.

Wyciąg skipowy to rodzaj dźwignicy służącej do transportu urobków, wykorzystywany w kopalniach i hutach. Wyciąg jest zbudowany z 2 wagonów, które są ładowane na zmianę.

Kto może wziąć udział w kursie z obsługi i konserwacji wyciągów skipowych?

Szkolenie na operatora i konserwatora wyciągów skipowych jest skierowane do osób dorosłych, które legitymują się wykształceniem co najmniej podstawowym, cieszą się ogólnym dobrym stanem zdrowia oraz znają język polski w stopniu bardzo dobrym. Obcokrajowcy, którzy chcieliby zwiększyć swoje szanse na rynku pracy i podnieść kwalifikacje zawodowe, są zobowiązani do przedłożenia zaświadczenia podpisanego przez tłumacza przysięgłego, który potwierdzi ich kompetencje językowe.

Jak wygląda kurs dla operatorów wyciągów skipowych?

By zdobyć uprawnienia na operatora i konserwatora wyciągów skipowych, należy zapisać się na kurs oraz uczestniczyć w zajęciach teoretycznych, a także praktycznych. Po ukończeniu części warsztatowej można przystąpić do egzaminu przed TDT. Uzyskanie pozytywnego wyniku gwarantuje uzyskanie kwalifikacji zawodowych.

Czego można nauczyć się podczas szkolenia na operatora i konserwatora wyciągów skipowych?

Program kursu obejmuje następujące zagadnienia:

  • przepisy TDT,
  • budowę wyciągów skipowych,
  • eksploatację wyciągów skipowych,
  • typy, rodzaje i wielkości znamionowe wyciągów skipowych,
  • zabezpieczenia elektryczne i mechaniczne oraz zasady konserwacji,
  • przepisy bhp i p.poż.

Czy uprawnienia na operatora i konserwatora wyciągów skipowych tracą ważność?

Kwalifikacje zawodowe są wydawane na okres 10 lat. W razie potrzeby można je przedłużyć poprzez złożenie wniosku i oświadczenia do urzędu TDT. Dokumenty można przesłać drogą elektroniczną lub za pośrednictwem poczty. Osoba ubiegająca się o wydłużenie terminu ważności zdobytych kwalifikacji musi zadeklarować, że w ciągu ostatnich 5 lat przynajmniej przez okres 3 lat wykonywała obowiązki na stanowisku operatora i konserwatora wyciągów skipowych.

Ile kosztują uprawnienia na wyciągi skipowe?

Koszt szkolenia jest uzależniony od liczby słuchaczy. Im więcej uczestników zapisze się na kurs w wyznaczonym terminie, tym cena jest niższa.

Gdzie można odbyć szkolenia na operatora i konserwatora wyciągów skipowych?

Ośrodek Szkolenia Zawodowego Andrzej Kalemba prowadzi kursy zawodowe na terenie całego kraju w przypadku, gdy na kurs zapisze się minimum 6 osób.

Działamy na terenie całego kraju, szkolenia już przeprowadzaliśmy w takich miastach jak: Wieluń, Częstochowa, Łódź, Opole, Bełchatów, Kraków, Katowice, Śląsk, Wrocław, Poznań, Warszawa.