Kurs obsługi i konserwacji wyciągów skipowych

(dojeżdżamy w każde miejsce w Polsce dla min. 6 os.)

Szkolenie w zakresie uzyskania uprawnień TDT na operatora i konserwatora wyciągów skipowych.

Warunki przyjęcia na kurs:

– ukończony 18 rok życia
– znajomość języka polskiego w stopniu komunikatywnym lub zapewnienie tłumacza przysięgłego;

Kurs obsługi lub konserwacji wyciągów skipowych składa się z części teoretycznej i praktycznej i kończy się egzaminem przed komisją egzaminacyjną Transportowego Dozoru Technicznego. Wydawane uprawnienia na wyciągi skipowe w formie zaświadczenia kwalifikacyjnego TDT są ważne na terenie całej Polski przez okres 10 lat w przypadku uprawnień do obsługi i konserwacji. Aby przedłużyć ważność zaświadczenia kwalifikacyjnego, należy nie później niż w terminie 3 miesięcy przed utratą ważności zaświadczenia kwalifikacyjnego złożyć wniosek o przedłużenie ważności uprawnienia w którym oświadczamy, że w ostatnich 5 latach przez przynajmniej 3 lata wykonywaliśmy czynności operatora wyciągów skipowych. Wniosek o przedłużenie składamy w formie papierowej bądź elektronicznej w jednostce TDT, która wydała nam zaświadczenie kwalifikacyjne.

Zapisz się na kurs dzwoniąc do nas na numer 504 556 709 lub skorzystaj z formularza.

Podczas zajęć na kursie obsługi i konserwacji wyciągów skipowych poruszane są następujące zagadnienia:

– przepisy Dozoru Technicznego

– budowa wyciągów skipowych

– eksploatacja wyciągów skipowych

– typy, rodzaje i wielkości znamionowe wyciągów skipowych

– zabezpieczenia elektryczne i mechaniczne, konserwacja

– bhp, p/poż, zajęcia praktyczne

Kurs obsługi i konserwacji wyciągów skipowych dla grup zorganizowanych prowadzimy szkolenia na terenie całej Polski bezpośrednio u pracodawcy. Termin i miejsce szkolenia dostosujemy do państwa potrzeb. Zajmujemy się wszystkimi formalnościami w zakresie wyznaczania terminu egzaminu przed TDT. Szkolenia prowadzone są przez doświadczoną i wykwalifikowaną kadrę dydaktyczną z uprawnieniami operatorów i konserwatorów Transportowego Dozoru Technicznego oraz wieloletnim doświadczeniem w zakresie eksploatacji tych urządzeń.

Wyciąg skipowy to rodzaj dźwignicy służącej do transportu urobków, wykorzystywany w kopalniach i hutach. Wyciąg jest zbudowany z 2 wagonów, które są ładowane na zmianę.

Kto może wziąć udział w kursie z obsługi i konserwacji wyciągów skipowych?

Szkolenie na operatora i konserwatora wyciągów skipowych jest skierowane do osób dorosłych, które legitymują się wykształceniem co najmniej podstawowym, cieszą się ogólnym dobrym stanem zdrowia oraz znają język polski w stopniu bardzo dobrym. Obcokrajowcy, którzy chcieliby zwiększyć swoje szanse na rynku pracy i podnieść kwalifikacje zawodowe, są zobowiązani do przedłożenia zaświadczenia podpisanego przez tłumacza przysięgłego, który potwierdzi ich kompetencje językowe.

Jak wygląda kurs dla operatorów wyciągów skipowych?

By zdobyć uprawnienia na operatora i konserwatora wyciągów skipowych, należy zapisać się na kurs oraz uczestniczyć w zajęciach teoretycznych, a także praktycznych. Po ukończeniu części warsztatowej można przystąpić do egzaminu przed TDT. Uzyskanie pozytywnego wyniku gwarantuje uzyskanie kwalifikacji zawodowych.

Czego można nauczyć się podczas szkolenia na operatora i konserwatora wyciągów skipowych?

Program kursu obejmuje następujące zagadnienia:

  • przepisy TDT,
  • budowę wyciągów skipowych,
  • eksploatację wyciągów skipowych,
  • typy, rodzaje i wielkości znamionowe wyciągów skipowych,
  • zabezpieczenia elektryczne i mechaniczne oraz zasady konserwacji,
  • przepisy bhp i p.poż.

Czy uprawnienia na operatora i konserwatora wyciągów skipowych tracą ważność?

Kwalifikacje zawodowe są wydawane na okres 10 lat. W razie potrzeby można je przedłużyć poprzez złożenie wniosku i oświadczenia do urzędu TDT. Dokumenty można przesłać drogą elektroniczną lub za pośrednictwem poczty. Osoba ubiegająca się o wydłużenie terminu ważności zdobytych kwalifikacji musi zadeklarować, że w ciągu ostatnich 5 lat przynajmniej przez okres 3 lat wykonywała obowiązki na stanowisku operatora i konserwatora wyciągów skipowych.

Ile kosztują uprawnienia na wyciągi skipowe?

Koszt szkolenia jest uzależniony od liczby słuchaczy. Im więcej uczestników zapisze się na kurs w wyznaczonym terminie, tym cena jest niższa.

Gdzie można odbyć szkolenia na operatora i konserwatora wyciągów skipowych?

Ośrodek Szkolenia Zawodowego Andrzej Kalemba prowadzi kursy zawodowe na terenie całego kraju w przypadku, gdy na kurs zapisze się minimum 6 osób.

Działamy na terenie całego kraju, szkolenia już przeprowadzaliśmy w takich miastach jak: Wieluń, Częstochowa, Łódź, Opole, Bełchatów, Kraków, Katowice, Śląsk, Wrocław, Poznań, Warszawa.

uprawnienia na dzwig uprawnienia zwyżka uprawnienia do wykonywania instalacji gazowych serwis urządzeń gazowych gdańsk podesty ruchome łódź szkolenia palaczy co kurs na dźwig uprawnienia gazowe szkolenia warszawa tdt poznań podesty ruchome