Kurs obsługi i konserwacji podajników, przenośników taśmowych podwieszanych

(dojeżdżamy w każde miejsce w Polsce dla min. 6 os.)

Szkolenie w zakresie uzyskania uprawnień TDT na operatora i konserwatora podajników lub przenośników taśmowych podwieszanych.

Warunki przyjęcia na kurs:

– ukończony 18 rok życia
– znajomość języka polskiego w stopniu komunikatywnym lub zapewnienie tłumacza przysięgłego;

Kurs obsługi lub konserwacji podajników oraz przenośników taśmowych podwieszanych składa się z części teoretycznej i praktycznej i kończy się egzaminem przed komisją egzaminacyjną Transportowego Dozoru Technicznego. Wydawane uprawnienia na podajniki i przenośniki taśmowe podwieszane w formie zaświadczenia kwalifikacyjnego TDT są ważne na terenie całej Polski przez okres 10 lat w przypadku uprawnień do obsługi i konserwacji. Aby przedłużyć ważność zaświadczenia kwalifikacyjnego, należy nie później niż w terminie 3 miesięcy przed utratą ważności zaświadczenia kwalifikacyjnego złożyć wniosek o przedłużenie ważności uprawnienia w którym oświadczamy, że w ostatnich 5 latach przez przynajmniej 3 lata wykonywaliśmy czynności operatora podajników lub podajników taśmowych podwieszanych. Wniosek o przedłużenie składamy w formie papierowej bądź elektronicznej w jednostce TDT, która wydała nam zaświadczenie kwalifikacyjne.

Zapisz się na kurs dzwoniąc do nas na numer 504 556 709 lub skorzystaj z formularza.

Podczas zajęć na kursie obsługi i konserwacji podajników i przenośników poruszane są następujące zagadnienia:

– przepisy Dozoru Technicznego

– budowa podajników, przenośników taśmowych podwieszanych

– eksploatacja podajników i przenośników

– typy podajników i przenośników

– zabezpieczenia elektryczne i mechaniczne, konserwacja

– bhp, p/poż, zajęcia praktyczne

Kurs obsługi i konserwacji podajników i przenośników dla grup zorganizowanych prowadzimy szkolenia na terenie całej Polski bezpośrednio u pracodawcy. Termin i miejsce szkolenia dostosujemy do państwa potrzeb. Zajmujemy się wszystkimi formalnościami w zakresie wyznaczania terminu egzaminu przed TDT. Szkolenia prowadzone są przez doświadczoną i wykwalifikowaną kadrę dydaktyczną z uprawnieniami operatorów i konserwatorów Transportowego Dozoru Technicznego oraz wieloletnim doświadczeniem w zakresie eksploatacji tych urządzeń.

Przenośnik taśmowy to urządzenie, które w sposób ciągły transportuje sypkie lub drobne materiały. W niektórych przypadkach służy do transportu ludzi w pozycji klęczącej. Często używa się go na placach budowy, w magazynach, zakładach przemysłowych czy też w kopalniach. Większość maszyn tego rodzaju jest napędzana silnikiem elektrycznym. Przenośnik taśmowy jest zbudowany z:

  • zespołu napędowego,
  • obudowy,
  • układów załadunkowych i wyładunkowych,
  • zespołu napinającego oraz kierującego.

Urządzenia dzielą się na jedno i dwukierunkowe. To świetna alternatywa dla transportu kołowego.

Maszyny wykorzystywane w transporcie wewnętrznym, mogą przenosić ładunek na różnych płaszczyznach: w poziomie, pionie, a także pod kątem. Dzielą się na przenośniki cięgnowe i bezcięgnowe. Pierwsze z nich przemieszczają materiały za pomocą taśmy lub łańcucha. Z kolei drugie wykorzystują bieżnię wałkową lub wał śrubowy.

Kto może wziąć udział w kursie obsługi i konserwacji podajników przenośnikowych taśmowych podwieszanych?

Kurs zawodowy jest skierowany do osób dorosłych, które spełniają poniższe wymagania:

  • legitymują się wykształceniem co najmniej podstawowym,
  • cieszą się ogólnym dobrym stanem zdrowia,
  • znają język polskim w stopniu bardzo dobrym.

W przypadku obcokrajowców wymagane jest poświadczenie podpisane przez tłumacza przysięgłego.

Jak wygląda szkolenie z obsługi i konserwacji podajników przenośnikowych taśmowych podwieszanych?

Kurs składa się z dwóch części: teoretycznej i praktycznej. Zarówno wykłady, jak i zajęcia warsztatowe są prowadzone przez doświadczonych instruktorów z branży, którzy zdobyli bogate doświadczenie zawodowe. Nasza kadra dydaktyczna dokłada wszelkich starań, by słuchacze poznali nie tylko teoretyczne zagadnienia, ale przede wszystkim potrafili wykorzystać wiedzę w życiu zawodowym. Całość kończy się egzaminem przed komisją złożoną z członków Transportu Dozoru Technicznego (TDT).

Czego można się nauczyć w trakcie szkolenia z obsługi i konserwacji podajników przenośnikowych taśmowych podwieszanych?

Podczas wykładów kursanci  zaznajamiają się z przepisami TDT, bhp i p.poż.. Ponadto poznają budowę podajników przenośnikowych taśmowych podwieszanych. Instruktorzy omawiają także zagadnienia związane z eksploatacją podajników i przenośników, zabezpieczeniami elektrycznymi i mechanicznymi oraz konserwacją, a także prezentują typy podajników i przenośników.

Czy uprawnienia na obsługę i konserwację podajników przenośnikowych taśmowych podwieszanych są wydawane bezterminowo?

Urząd Transportu Dozoru Technicznego wydaje zaświadczenie kwalifikacyjne na okres 10 lat. Zdobyte uprawnienia można przedłużyć. W tym celu należy złożyć stosowny wniosek nie później niż 3 miesiące przed końcem ważności pozwolenia na wykonywanie zawodu operatora i konserwatora podajników. Ponadto konieczne jest przedłożenie oświadczenia, w którym deklaruje się, że w ciągu ostatnich 5 lat przynajmniej 3 lata pracowano na stanowisku związanym z podajnikami przenośnikowymi.

Ile kosztuje szkolenie na operatora i konserwatora podajników taśmowych?

Cena kursu jest uzależniona od ilości uczestników. Najdroższe są szkolenia indywidualne i dwuosobowe, natomiast najtańsze to te, prowadzone dla grupy powyżej 12 słuchaczy.

Działamy na terenie całego kraju, szkolenia już przeprowadzaliśmy w takich miastach jak: Wieluń, Częstochowa, Łódź, Opole, Bełchatów, Kraków, Katowice, Śląsk, Wrocław, Poznań, Warszawa.