Kurs obsługi i konserwacji pneumatycznych urządzeń transportowych materiałów masowych.

(dojeżdżamy w każde miejsce w Polsce dla min. 6 os.)

Szkolenie w zakresie uzyskania uprawnień TDT na operatora i konserwatora pneumatycznych urządzeń transportowych materiałów masowych.

Warunki przyjęcia na kurs:

– ukończony 18 rok życia
– znajomość języka polskiego w stopniu komunikatywnym lub zapewnienie tłumacza przysięgłego;

Kurs obsługi lub konserwacji pneumatycznych urządzeń transportowych materiałów masowych składa się z części teoretycznej i praktycznej i kończy się egzaminem przed komisją egzaminacyjną Transportowego Dozoru Technicznego. Wydawane uprawnienia na pneumatyczne urządzenia transportowe materiałów masowych w formie zaświadczenia kwalifikacyjnego TDT są ważne na terenie całej Polski przez okres 10 lat w przypadku uprawnień do obsługi i konserwacji. Aby przedłużyć ważność zaświadczenia kwalifikacyjnego, należy nie później niż w terminie 3 miesięcy przed utratą ważności zaświadczenia kwalifikacyjnego złożyć wniosek o przedłużenie ważności uprawnienia w którym oświadczamy, że w ostatnich 5 latach przez przynajmniej 3 lata wykonywaliśmy czynności operatora pneumatycznych urządzeń transportowych materiałów masowych. Wniosek o przedłużenie składamy w formie papierowej bądź elektronicznej w jednostce TDT, która wydała nam zaświadczenie kwalifikacyjne.

Zapisz się na kurs dzwoniąc do nas na numer 504 556 709 lub skorzystaj z formularza.

Podczas zajęć na kursie obsługi i konserwacji pneumatycznych urządzeń transportowych materiałów masowych poruszane są następujące zagadnienia:

– przepisy Dozoru Technicznego

– budowa pneumatycznych urządzeń transportowych materiałów masowych

– eksploatacja pneumatycznych urządzeń transportowych materiałów masowych

– typy, rodzaje i wielkości znamionowe pneumatycznych urządzeń transportowych materiałów masowych

– zabezpieczenia elektryczne i mechaniczne, konserwacja

– bhp, p/poż, zajęcia praktyczne

Kurs obsługi i konserwacji pneumatycznych urządzeń transportowych materiałów masowych dla grup zorganizowanych prowadzimy szkolenia na terenie całej Polski bezpośrednio u pracodawcy. Termin i miejsce szkolenia dostosujemy do państwa potrzeb. Zajmujemy się wszystkimi formalnościami w zakresie wyznaczania terminu egzaminu przed TDT. Szkolenia prowadzone są przez doświadczoną i wykwalifikowaną kadrę dydaktyczną z uprawnieniami operatorów i konserwatorów Transportowego Dozoru Technicznego oraz wieloletnim doświadczeniem w zakresie eksploatacji tych urządzeń.

Transport pneumatyczny pozwala na przeniesienie materiałów sypkich (proszków i granulatów) w poziomie, pionie i po skosie. Transport odbywa się w zamkniętym przewodzie wypełnionym powietrzem, w którym panuje podciśnienie lub nadciśnienie. Przenośniki pneumatyczne wykorzystywane są w przemyśle spożywczym, chemicznym oraz materiałów budowlanych. Używa się ich także do przeładunku w transporcie drogowym, kolejowym i wodnym.

Kto może wziąć udział w szkoleniu z obsługi i konserwacji pneumatycznych urządzeń transportu materiałów masowych?

Kurs na operatora i konserwatora pneumatycznych urządzeń transportu materiałów masowych jest adresowany do osób pełnoletnich, które legitymują się wykształceniem co najmniej podstawowym, cieszą się dobrym stanem zdrowia oraz znają język polski w stopniu bardzo dobrym. Obcokrajowcy, którzy chcieliby zapisać się na kurs, by podnieść swoje kwalifikacje zawodowe, są zobligowani do tego, by złożyć poświadczenie sygnowane przez tłumacza przysięgłego.

Jak wygląda kurs na operatora i konserwatora pneumatycznych urządzeń transportu materiałów masowych?

Szkolenie składa się z wykładów oraz zajęć praktycznych, podczas których słuchacze mogą wykorzystać zdobytą wiedzę pod kątek doświadczonych i wykwalifikowanych instruktorów. Całość kończy się egzaminem przed komisją TDT. Osoby, które zdobędą pozytywny wynik, otrzymują zaświadczenie kwalifikacyjne.

Czego można się nauczyć podczas szkolenia z obsługi i konserwacji urządzeń pneumatycznych?

Podczas kursu słuchacze uczestniczą w zajęciach teoretycznych, w trakcie których omawia się następujące zagadnienia:

  • przepisy TDT,
  • budowa pneumatycznych urządzeń transportu materiałów masowych,
  • eksploatacja pneumatycznych urządzeń transportu materiałów masowych,
  • typy, wielkości znamionowe i rodzaje urządzeń transportu materiałów masowych,
  • zabezpieczenia elektryczne i mechaniczne oraz konserwacja urządzeń pneumatycznych,
  • zasady bhp i p.poż..

Czy zdobyte kwalifikacje zawodowe na operatora i konserwatora urządzeń pneumatycznych do transportu materiałów sypkich są wydawane bezterminowo?

Uprawnienia dla operatorów i konserwatorów są wydawane na okres 10 lat z możliwością przedłużenia ważności zezwolenia. W tym celu osoba pracująca na tym stanowisku musi złożyć wniosek oraz oświadczenie, w którym deklaruje, że w ciągu ostatnich 5 lat przynajmniej przez 3 lata wykonywała obowiązki służbowe związane z obsługą i konserwacją pneumatycznych urządzeń do transportu materiałów sypkich. Dokumenty trzeba złożyć najpóźniej 3 miesiące przed upływem daty wskazanej na zaświadczeniu. Można je przesłać drogą elektroniczną lub za pośrednictwem tradycyjnej poczty.

Ile kosztują uprawnienia dla operatorów i konserwatorów pneumatycznych urządzeń do transportu materiałów masowych?

Koszt szkolenia jest uzależniony od ilości kursantów. Im więcej osób zadeklaruje chęć zdobycia uprawnień zawodowych w wybranym terminie, tym cena jest niższa.

Działamy na terenie całego kraju, szkolenia już przeprowadzaliśmy w takich miastach jak: Wieluń, Częstochowa, Łódź, Opole, Bełchatów, Kraków, Katowice, Śląsk, Wrocław, Poznań, Warszawa.

uprawnienia na żurawia uprawnienia gazowe łódź podesty ruchome kraków testy na palacza co tdt gdańsk kurs na żurawie budowlane kurs tdt cena żuraw wieżowy kurs kurs na instalatora klimatyzacji żuraw wieżowy uprawnienia
[Głosów: 0   Average: 0/5]