Imienne zezwolenie do prowadzenia wózka widłowego wydawane przez pracodawcę.

 Poniżej przedstawiono wzór imiennego zezwolenia do obsługi wózka podnośnikowego z napędem silnikowym jakie musi otrzymać każdy pracownik w zakładzie pracy obsługujący wózek podnośnikowy.

Imienne zezwolenie do obsługi wózka jezdniowego podnośnikowego wydaje się zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 10 maja 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy użytkowaniu wózków jezdniowych z napędem silnikowym.

>>pobierz imienne zezwolenie do obsługi wózka widłowego<<

Zapraszamy również na kurs operatora wózka widłowego oraz kurs operatora ładowarek teleskopowych tzw. wózka widłowego ze zmiennym wysięgiem.