Poniżej znajdą Państwo aktualnie przygotowywane i przeprowadzane kursy oraz szkolenia.

Nazwa kursu
Data rozpoczęcia
Kurs operatora żurawi wieżowych – uprawnienia UDT w kat. IŻ na obsługę żurawi wieżowych budowlanych wszystkich typów z egzaminem przed UDT.
03.04 – godz. 15⁰⁰
Kurs obsługi kas fiskalnych – szkolenie teoretyczno – praktyczne w zakresie obsługi kas fiskalnych.
29.03 – godz. 11⁰⁰
Kurs operatora suwnic – uprawnienia UDT w kat. IIS lub IS na operatora suwnic sterowanych z poziomu roboczego lub kabiny w tym bezprzewodowe. Podczas tego szkolenia można zrobić również uprawnienia na wciągniki i wciągarki oraz uprawnienia do obsługi żurawików stacjonarnych
30.03 – godz. 15⁰⁰
Kurs na ładowarki teleskopowe – uprawnienia na ładowarki teleskopowe tzw. wózki widłowe specjalne ze zmiennym wysięgiem kat. IWJO. Uprawnienia wydaje Urząd Dozoru Technicznego.
23.03 – godz. 15⁰⁰
Kurs napełniania i opróżniania cystern szkolenie w zakresie uzyskania uprawnień TDT na obsługę urządzeń ‚NO’ służących do napełniania i opróżniania zbiorników transportowych (cystern) materiałami niebezpiecznymi typy: paliwa ciekłe zapalne – kl. 3, gazy – kl. 2, różne przedmioty – kl. 9.
zamykamy nabór w dniu 20.03 na kurs w dniach 03 – 04.04
Kurs tankowania gazu LPG – szkolenie w zakresie uzyskania uprawnień TDT na napełnianie zbiorników samochodowych gazem skroplonym LPG.
zamykamy nabór w dniu 20.03 na kurs w dniach 03 – 04.04
Uprawnienia energetyczne – szkolenie w zakresie uzyskania uprawnień energetycznych Grupa I, II i III na stanowisku E – eksploatacji i D – dozoru urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych, cieplnych i gazowych. Wieluń – 30.03
Częstochowa – 21.03
Gliwice – 06,13,20 i 27.03
Wrocław – 09, 20 i 31.03
Łódź – 14 i 27.03
Opole – 21.03
Katowice – 08 i 23.03
Warszawa – 01, 08, 15, 22 i 29.03
Kraków – 10 i 29.03
Poznań – 14 i 30.03
Gdańsk – 15 i 28.03
Toruń – 22.03
Bielsko Biała – 28.03
Bydgoszcz – 30.03
Olsztyn – 27.03
Białystok – 20.03
Szczecin – 24.03
Zielona Góra – 23.03
Rzeszów – 24.03
Lublin – 17.03
Kielce – 14.03
Bełchatów – 21.03
Kurs na pomiary elektryczne – szkolenie w zakresie uzyskania uprawnień na wykonywanie prac kontrolno – pomiarowych do 1 kV i powyżej 1 kV na stanowisku E i D. Gliwice – 27.03
Wrocław – 31.03
Warszawa – 29.03
Poznań – 30.03
Gdańsk – 28.03
Kraków – 29.03
Kurs operatora podestów ruchomych wolnobieżnych – szkolenie w zakresie uzyskania uprawnienia UDT w kat. IP na operatora podestów ruchomych przejezdnych wolnobieżnych typ: nożycowe, przegubowe oraz przewoźne.
nabór trwa
Kurs operatora żurawi samojezdnych – szkolenie w zakresie uzyskania uprawnień UDT w kat. IIŻ na obsługę żurawi samojezdnych tzw. dźwigów samochodowych.
nabór trwa
Kurs napełniania butli – szkolenie w zakresie uzyskania uprawnień UDT na napełnianie przenośnych zbiorników ciśnieniowych o pojemności powyżej 350 cm³ gazami oddechowymi: płetwonurkowie, straż pożarna, itp.
nabór trwa
Kurs operatora żurawi HDS – uprawnienia UDT w kat. IIŻ na operatora żurawi samochodowych przenośnych tzw. HDS oraz przewoźnych leśnych.
nabór trwa
Kurs operatora podestów ruchomych samojezdnych (podnośników koszowych) – szkolenie w zakresie uzyskania uprawnienia UDT w kat. IP na operatora podestów ruchomych samojezdnych montowanych na podwoziu samochodowym.
nabór trwa
Kurs obsługi dźwigów towarowo – osobowych – szkolenie w zakresie uzyskania uprawnień UDT na obsługę dźwigów towarowo – osobowych.
nabór trwa