Kurs konserwatora wózków widłowych, suwnic, żurawi hds – samojezdnych,
podestów ruchomych i innych UTB

Szkolenie w zakresie uzyskania uprawnień UDT na konserwację Urządzeń Dźwignicowych Transportu Bliskiego podlegających pod Dozór Techniczny.

Warunki przyjęcia na kurs:

– przynajmniej zawodowe wykształcenie
– odpowiedni stan zdrowia

Kurs konserwatora jest prowadzony na podstawie programu zatwierdzonego przez Urząd Dozoru Technicznego i składa się z części teoretycznej oraz praktycznej i kończy się egzaminem przed komisją UDT. Wydawane uprawnienia na konserwatora w formie zaświadczenia kwalifikacyjnego UDT są ważne bezterminowo na terenie całej Polski.

 

Kurs prowadzony jest przez wysoko wykwalifikowaną kadrę dydaktyczną z kilkunastoletnim stażem w charakterze osoby kierującej zespołem konserwatorów urządzeń technicznych.

Dla grup zorganizowanych możemy przeprowadzić szkolenie na terenie całej Polski.

Zapisz się na kurs dzwoniąc do nas na numer 504 556 709 lub skorzystaj z formularza.

Podczas zajęć na szkoleniu konserwatorów UTB omawiane są następujące zagadnienia tematyczne:

– przepisy i regulacje prawne, dozór techniczny nad UTB (Urządzeniami Transportu Bliskiego)
– wiadomości ogólne techniczne związane z budową i eksploatacją urządzeń technicznych
– budowa wózków widłowych, suwnic, żurawi samochodowych, podestów ruchomych, dźwigniki
– zawiesia i pomocniczy sprzęt przeładunkowy
– obowiązki konserwatora (przeglądy, naprawy)
– przeglądy konserwacyjne typowych usterek i sposób ich usuwania
– zasady bhp przy konserwacji
– prowadzenie książki konserwacji i obsługi

Prowadzimy kursy na uprawnienia konserwatora dla następujących UTB:

– wózki widłowe: unoszące, naładowne, ciągnikowe, podnośnikowe i specjalizowane

– żurawie: przenośne i przewoźne: HDS, leśne: forwardery i harvestery,samojezdne –
dźwigi samochodowe, warsztatowe, stacjonarne i przyścienne, żurawie wieżowe

– suwnice: sterowane z poziomu roboczego IIS lub kabiny IS w tym bezprzewodowe,

– podnośniki warsztatowe samochodowe (dźwigniki kolumnowe)

– podesty ruchome: przejezdne, samojezdne (podnośniki koszowe: zwyżki), wiszące,
nożycowe, platformy załadowcze (windy samochodowe) i inne …

– hakowce (urządzenia służące do przemieszczania kontenerów)

– układnice magazynowe

– wciągniki i wciągarki

– dźwigniki