Kurs na żuraw wieżowy – uprawnienia na operatora żurawi wieżowych budowlanych.

Szkolenie w zakresie uzyskania uprawnień operatora żurawi wieżowych budowlanych w kat. IŻ – UDT wszystkich typów.

Warunki przyjęcia na szkolenie:

– ukończone 18 rok życia,
– przynajmniej wykształcenie podstawowe
– brak przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy jako operator żurawi wieżowych budowlanych (ośrodek współpracuje z odpowiednim lekarzem profilaktykiem);

Kurs operatora żurawi wieżowych składa się z części teoretycznej oraz praktycznej i kończy się egzaminem państwowym przed komisją UDT. Wydawane uprawnienia na żurawie wieżowe w formie zaświadczenia kwalifikacyjnego UDT są ważne bezterminowo i uprawniają do obsługi żurawi wieżowych w kat. IŻ.

Zapisz się na kurs dzwoniąc do nas na numer 504 556 709 lub skorzystaj z formularza.

Podczas kursu na żuraw wieżowy poruszane są zagadnienia:

– wiadomości o dozorze technicznym,
– ogólne wiadomości o żurawiach wieżowych,
– budowa żurawi wieżowych,
– typy żurawi wieżowych: stacjonarne, szybko montujące sterowane bez przewodowo
– zabezpieczenia mechaniczne i elektryczne w żurawiach wieżowych
– obowiązki operatorów żurawi,
– bezpieczeństwo i higiena pracy,
– zajęcia praktyczne na żurawiu wieżowym,

Kurs operatora żurawi wieżowych kat. IŻ dla grup zorganizowanych prowadzimy szkolenia na terenie całej Polski bezpośrednio u pracodawcy lub na placach budowy. Termin i miejsce szkolenia dostosujemy do państwa potrzeb. Zajmujemy się wszystkimi formalnościami w zakresie wyznaczania terminu egzaminu przed UDT. Szkolenia prowadzone są przez doświadczoną i wykwalifikowaną kadrę dydaktyczną z uprawnieniami operatorów i konserwatorów Urzędu Dozoru Technicznego oraz wieloletnim doświadczeniem w zakresie eksploatacji żurawi wieżowych wszystkich typów.

Zajęcia teoretyczne, praktyczne jak i późniejszy egzamin mogą odbywać się w dogodnych dla państwa terminach. Szkolenia prowadzimy również w weekendy. Dla grup zorganizowanych możliwość negocjacji cenowej, sprawdź nasz aktualny cennik szkoleń grupowych operatorów żurawi wieżowych. Wszyscy słuchacze na kursach otrzymują bezpłatne materiały szkoleniowe zawierające zbiór kontrolnych pytań egzaminacyjnych UDT wraz z odpowiedziami.