Kurs konserwatora wózków widłowych, suwnic, żurawi hds - samojezdnych,
podestów ruchomych i innych UTB


Szkolenie w zakresie uzyskania uprawnień UDT na konserwację Urządzeń Dźwignicowych Transportu Bliskiego podlegających pod Dozór Techniczny.

Warunki przyjęcia na kurs:

- przynajmniej zawodowe wykształcenie
- odpowiedni stan zdrowia

Kurs konserwatora jest prowadzony na podstawie programu zatwierdzonego przez Urząd Dozoru Technicznego i składa się z części teoretycznej oraz praktycznej i kończy się egzaminem przed komisją UDT. Wydawane uprawnienia na konserwatora w formie zaświadczenia kwalifikacyjnego UDT są ważne bezterminowo na terenie całej Polski.

konserwator sztaplarki
kurs konserwatora wózków widłowychKurs prowadzony jest przez wysoko wykwalifikowaną kadrę dydaktyczną z kilkunastoletnim stażem w charakterze osoby kierującej zespołem konserwatorów urządzeń technicznych. Ze względu na swoją mobilność nasz instruktor jest w stanie dojechać i przeprowadzić kurs (dla grup zorganizowanych) na terenie następujących miast: Wieluń, Sieradz, Kępno, Kluczbork, Bełchatów, Częstochowa, Radomsko, Piotrków Trybunalski, Łódź, Warszawa, Wrocław, Kraków, Katowice, Opole oraz cały Śląsk.

Podczas zajęć na szkoleniu konserwatorów UTB omawiane są następujące zagadnienia tematyczne:


- przepisy i regulacje prawne, dozór techniczny nad UTB (Urządzeniami Transportu Bliskiego)
- wiadomości ogólne techniczne związane z budową i eksploatacją urządzeń technicznych
- budowa wózków widłowych, suwnic, żurawi samochodowych, podestów ruchomych, dźwigniki
- zawiesia i pomocniczy sprzęt przeładunkowy
- obowiązki konserwatora (przeglądy, naprawy)
- przeglądy konserwacyjne typowych usterek i sposób ich usuwania
- zasady bhp przy konserwacji
- prowadzenie książki konserwacji i obsługi

Przykładowy wzór uzyskanych uprawnień konserwatora UTB w formie
zaświadczeń kwalifikacyjnych UDT:

szkolenia na uprawnienia konserwatora dźwigników      uprawnienia na konserwatora udt

Prowadzimy kursy na uprawnienia konserwatora dla następujących UTB:

- wózki widłowe: unoszące, naładowne, ciągnikowe, podnośnikowe i specjalizowane

- żurawie: przenośne i przewoźne: HDS, leśne: forwardery i harvestery,samojezdne -
  dźwigi samochodowe, warsztatowe, stacjonarne i przyścienne, żurawie wieżowe

- suwnice: sterowane z poziomu roboczego IIS lub kabiny IS w tym bezprzewodowe,

- podnośniki warsztatowe samochodowe (dźwigniki kolumnowe)

- podesty ruchome: przejezdne, samojezdne (podnośniki koszowe: zwyżki), wiszące,
  nożycowe, platformy załadowcze (windy samochodowe) i inne ...

- hakowce (urządzenia służące do przemieszczania kontenerów)

- układnice magazynowe

- wciągniki i wciągarki

- dźwigniki