Kurs obsługi pilarek łańcuchowych - spalinowych.


Szkolenie w zakresie uzyskania uprawnień pilarza: operatora pilarek łańuchowych - spalinowych.


Kurs obsługi pilarek łańcuchowych - spalinowych składa się z częsci teoretycznej i praktycznej oraz kończy się egzaminem wewnętrznym i wydaniem stosownego zaświadczenia o ukończeniu kursu pilarza zgodnie ze wzorem MEN. W trakcie trwania szkolenia pilarzy uczestnicy otrzymują wszystkie niezbędne materiały szkoleniowe.
kurs pilarza drwala obsługi pilarek spalinowych

Szkolenie na operatora pilarek łańcuchowych - spalinowych prowadzone jest przez wykładowcę z wyższym wykształceniem leśnym praz posiadającym stosowne uprawnienia instruktora ścinki drzew.

Ze względu na swoją mobilność możemy przeprowadzić kurs na pilarki na terenie miast Wieluń, Sieradz, Kępno, Bełchatów, Częstochowa, Łódź, Opole, Wrocław, Radomsko, Piotrków Trubunalski, Olesno, Kluczbork, Katowice, Poznań, cały Śląsk oraz Kraków.

Podczas zajęc na kursie pilarzy omawiane są następujące tematy i zagadnienia:

- budowa pilarki spalinowej oraz zasady eksploatacji
- techniki pracy pilarkami spalinowymi - łańcuchowymi
- BHP podczas obsługi pilarek mechanicznych
- charakterystyka zawodu pilarza

Wymóg ukończenia szkolenia i uzyskania odpowiednich uprawnień do obsługi pilarki łańcuchowej - spalinowej wynika z Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 24 sierpnia 2006 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu niektórych prac z zakresu gospodarki leśnej.

Polecamy również kurs obsługi kos spalinowych. Dla grup zorganizowanych jesteśmy w stanie przeprowadzić kurs zawodowy pilarza - drwala leśnego.