Kurs operatora koparki, ładowarki, koparko - ładowarki, spycharki.


Szkolenia operatorów w zakresie uzyskania uprawnień do obsługi koparek, ładowarek, koparko - ładowarek lub spycharek.


Warunki przyjęcia na kurs:

- przynajmniej podstawowe wykształcenie,
- ukończony 18 rok życia,
- brak przeciwwskazań zdrowotnych do uczestnictwa w kursie

Kurs operatora koparki, ładowarki lub spycharki składa się z części teoretycznej 116h oraz praktycznej 60h i zakończony jest egzaminem przed komisją IMBiGS. Wydawane uprawnienia na koparki, ładowarki, koparko - ładowarki lub spycharki w formie książki operatora danego typu maszyn są ważne bezterminowo.
kursy na uprawnienia operatora koparki ładowarki spycharkiPodczas zajęć na kursie omawiane jest:
- użytkowanie eksploatacyjne,
- dokumentacja techniczna,
- BHP przy obsłudze koparek - ładowarek, spycharek,
- podstawy elektrotechniki,
- silniki spalinowe,
- elementy hydrauliki,
- budowa koparek - ładowarek, spycharek
- technologia robót,
- zajęcia praktyczne;
Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 20 września 2001 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzeń technicznych do robót budowlanych, ziemnych i drogowych i w zakresie uzyskania uprawnień do obsługi koparek, ładowarek oraz spycharek rozróżniamy następujący podział tych uprawnień:

- koparki jednonaczyniowe: kl III - do 0,8 m, kl II - do 1,5 m, kl I - wszystkie typy (gdzie liczby oznaczają pojemność naczynia w m³)

- spycharki: kl III - do 110,

- koparkospycharki oraz koparko-ładowarki - wszystkie typy

- ładowarki jednonaczyniowe - kl. III do 2,5, k. II do 5,0, kl. I - wszystkie typy (gdzie liczby oznaczają pojemność naczynia w m³)

Aktualnie ośrodek posiada uprawnienia do prowadzenia szkoleń na kl III koparki, spycharki, koparko - spycharki,koparko - ładowarki, ładowarki oraz kl II dla koparek i ładowarek. Osoby, które posiadają już uprawnienia kl III koparki lub ładowarki mogą podwyzszyć sobie uprawnienia na kl II najwcześniej po 12 miesiącach od daty wydanie uprawnień na kl III i wtedy przechodzą szkolenie trwające 72 godz. zakończone egzaminem przed IMBIGS. Z naszych usług szkoleniowych skorzystało juz wiele firm i osób prywatnych z miast Wieluń, Sieradz, Bełchatów, Częstochowa, Łódź oraz Opole.