Kurs montażu rusztowań budowlanych metalowych.


Szkolenie w zakresie uzyskania uprawnień montażysty rusztowań budowlanych metalowych.


Warunki przyjęcia na kurs:

- przynajmniej podstawowe wykształcenie,
- ukończony 18 rok życia,
- brak przeciwwskazań zdrowotnych do uczestnictwa w kursie montażysty rusztowań budowanych;

Kurs montażu rusztowań budowlanych składa się z części teoretycznej 48h oraz praktycznej 32h i kończy się egzaminem przed komisją IMBiGS. Wydawane uprawnienia na montaż rusztowań w formie książki operatora są ważne bezterminowo. Z naszych usług szkoleniowych skorzystało już wiele firm i osób prywatnych z miast Wieluń, Sieradz, Częstochowa, Łódź, Opole, Wrocław, Kalisz oraz Bełchatów.

kurs montażu rusztowań budowlanychPodczas zajęć na kursie montażu rusztowań omawiane są następujące zagadnienia tematyczne:

- użytkowanie eksploatacyjne

- BHP podczas montażu i rozbiórki rusztowań

- budowa rusztowań budowlano - montażowych metalowych

- technologia montażu - demontażu rusztowań

- zajęcia praktyczne
Rusztowanie - to tymczasowa konstrukcja, umożliwiająca pracę na wysokości od dwóch do kilkudziesięciu metrów ponad podłożem (ziemią, podłogą pomieszczenia, powierzchnią pokładu statku itp.), tzn. poza zasięgiem rąk stojącego człowieka.
Rusztowania wykorzystywane są przy budowie i remontach budynków (przez tynkarzy, malarzy, dekarzy itp.), ale także jako tymczasowe konstrukcje nośne do różnych innych celów (np. do budowy scen i estrad na wolnym powietrzu), przy czym w zależności od potrzeby buduje się je jako konstrukcje wolnostojące, lub też jako rusztowania przyścienne.
Rozróżniamy następujące rodzaje rusztowań:

- rusztowania warszawskie
- rusztowania rurowo-złączkowe
- rusztowania elewacyjne ramowe
- rusztowania przejezdne
- rusztowania modułowe

Niezależnie od typu czy zastosowania rusztowania, do jego montażu jak i demontażu są potrzebne odpowiednie uprawnienia potwierdzone odpowiednim wpisem w książkę operatora maszyn wydawaną przez IMBIG z Warszawy.