Kursy na podesty ruchome - podnośniki koszowe wolnobieżne

(dojeżdżamy w każde miejsce w Polsce dla min. 5 os.)

Szkolenie w zakresie uzyskania uprawnień operatora podestów ruchomych tzw. zwyżek: przejezdnych wolnobieżnych nożycowych, przegubowych, teleskopowych, masztowych, przewoźnych, stacjonarnych lub wiszących.

Kurs obsługi podestów ruchomych składa się z części teoretycznej oraz praktycznej i kończy się egzaminem przed komisją kwalifikacyjną UDT. Po ukończonym kursie wydawane są uprawnienia na podesty ruchome - zwyżki danego typu w formie zaświadczenia kwalifikacyjnego ważnego bezterminowo. Uprawnienia te mogą być wydane w dwóch następujących kategoriach:


- IP podesty ruchome przejezdne: wolnobieżnych, przewoźne oraz samojezdne,
- IIP podestów ruchome: wiszące masztowe i stacjonarne;


kurs na podesty ruchome -zwyżki
Podczas zajęć na kursie obsługi podestów ruchomych omawiane są następujące zagadnienia:

- typy podestów ruchomych: nożycowe, teleskopowe, przegubowe,
  przewoźne, przejezdne wolnobieżne

- budowa podestów ruchomych wolnobieżnych

- czynności operatora przed, w trakcie i po pracy

- BHP podczas obsługi platform roboczych

- zajęcia praktyczne

- wiadomości o UDT;


Ośrodek ze względu na swoją mobilność jest w stanie przeprowadzić kurs na obsługę podestów ruchomych - zwyżek na terenie następujących miast: Wieluń, Sieradz, Kępno, Bełchatów, Częstochowa, Łódź, Warszawa, Opole, Poznań, Radomsko oraz Wrocław.

Zapraszamy również na:

- kurs obsługi podestów ruchomych samojezdnych koszowych

- kurs konserwatora podestów ruchomych.