Kurs na suwnice - uprawnienia na operatora suwnic

(dojeżdżamy w każde miejsce w Polsce dla min. 5 os.)

Szkolenie w zakresie uzyskania uprawnień operatora suwnic sterowanych z poziomu roboczego - IIS
w tym bezprzewodowo lub suwnic sterowanych z kabiny - IS lub suwnic specjalistycznych.

Warunki przyjęcia na kurs:

- ukończone 18 lat,
- przynajmniej wykształcenie podstawowe,
- brak przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku operatora suwnic,

Kurs obsługi suwnic kończy się egzaminem państwowym przed komisją UDT. Wydawane uprawnienia na operatora swunic w formie zaświadczenia kwalifikacyjne są ważne bezterminowo i uprawniają do obsługi suwnic danego typu.


kurs uprawnienia suwniceOśrodek ze względu na swoją mobilność jest w stanie przeprowadzić kurs na suwnice na terenie następujących miast: Wieluń, Wieruszów, Sieradz, Łask, Kępno, Kluczbork, Bełchatów, Częstochowa, Warszawa, Poznań, Wrocław, Radomsko, Łódź, Opole, Piotrków Trybunalski, Zduńska Wola, Kraków, Wałbrzych, Katowice oraz cały Śląsk.

Podczas szkolenia na operatora suwnic omawiane są następujące zagadnienia:

- wiadomości o dozorze technicznym,
- ogólne wiadomości o suwnicach,
- maszynoznawstwo specjalistyczne: budowa, eksploatacja,
- obowiązki operatora suwnic przed rozpoczęciem pracy,
- obowiązki operatora suwnic w trakcie pracy i po jej zakończeniu,
- bezpieczeństwo i higiena pracy,
- zajęcia praktyczne na danym typie suwnic IIS lub IS;

Przykładowy wzór uzyskanych zaświadczeń kwalifikacyjnych z Urzędu Dozoru Technicznego
uprawniających do obsługi suwnic danego typu:

kurs obsługi suwnic        uprawnienia operatora suwnic


Zapraszamy również na: kurs konserwatora suwnic.