Kurs obsługi kas fiskalnych.


Szkolenie przygotowuje do nabycia umiejętności w zakresie samodzielnego obsługiwania urządzeń fiskalnych dla osób chcących zawodowo zajmować się obsługą kas fiskalnych.


kurs kasy fiskalne

Kurs obsługi kas fiskalnych trwa 8h i składa się z części teoretycznej oraz praktycznej i kończy się egzaminem wewnętrznym oraz wydaniem stosownego zawiadczenia o ukończeniu kursu obsługi kas fiskalnych zgodnie ze wzorem MEN. Ze względu na swoją mobilność nasz wykładowca jest w stanie dojechać i przeprowadzić szkolenie na kasy fiskalne na terenie nastepujących miast: Wieluń, Sieradz, Olesno, Pajęczno, Wieruszów, Praszka, Kępno, Łodź, Opole, Wrocław, Częstochowa, Kluczbork oraz Bełchatów.

Program szkolenia może być dowolnie modyfikowany w zależności od potrzeb i posiadanej już wiedzy przez słuchaczy z zakresu obsługi kas fiskalnych.

Podczas szkolenia poruszane są następujące zagadnienia:

- podstawowe akty prawne
- organizacja pracy kasjera
- odpowiedzialność materialna
- kody kreskowe
- podatek od wartości dodanej
- budowa elektronicznych kas fiskalnych
- ćwiczenia praktyczne na kasie fiskalnej