Kurs hakowego.


Szkolenie w zakresie uzyskania uprawnień hakowego - obsługa haka urządzeń dźwigowych.


Celem kursu hakowego jest zapoznanie pracowników z wymogami obowiązujących przepisów transportu wewnątrzzakładowego, przy pracach montażowych, remontowych, budowlanych, transportu i przemieszczania ładunków w magazynach, na placach składowych z użyciem urządzeń dźwigowych wyposażonych w hak.
kurs hakowego,szkolenia hakowych,uprawnienia na hakowego

Kurs hakowego prowadzony jest na podstawie programu 12 godz./1 dzień i składa się z części teoretycznej oraz praktycznej i kończy się egzaminem wewnętrznym oraz wydaniem stosownego zaświadczenia o ukończeniu kursu zgodnie ze wzorem MEN.

Ze względu na swoją mobilność nasz instruktor jest w stanie dojechać i przeprowadzić kurs na uprawnienia hakowego dla grup zorganizowanych na terenie nastepujących miast: Wieluń, Sieradz, Olesno, Pajęczno, Wieruszów, Praszka, Kępno, Kluczbork, Radomsko, Częstochowa, Zduńska Wola, Łódź, Warszawa, Opole, Wrocław, Kraków, Gliwice, cały Śląsk oraz Bełchatów.

Podczas zajęć na kursie omawiane są następujące zagadnienia tematyczne:

- ogólne wiadomości o dźwignicach,
- przepisy dozoru technicznego,
- rodzaje zawiesi i sprzętu pomocniczego oraz sposoby wykonywania zawiesi,
- eksploatacja zawiesi oraz haków,
- obowiązki hakowego,
- BHP w transporcie wewnątrzzakładowym,
- zajęcia praktyczne;

Zapraszamy również na:

- kurs obsługi wciągników i wciagarek

- kurs operatora żurawi wieżowych

- kurs obsługi suwnic IIS i IS

- kurs operatra żurawi samojezdnych

- kurs operatora żurawi HDS

- kurs konserwatora suwnic i żurawi.